Sedan 2017 har sjuksköterskorna i Region Örebro fått extra ersättning för obekväm arbetstid, medan undersköterskor och skötare blivit utan. Kommunal har haft många möten med ansvariga politiker och gjort en namninsamling som de lämnat över. I februari förra året samlades skötare och undersköterskor utanför regionhuset för att protestera.

Kommunal har inget emot att sjuksköterskor får mer betalt, men tycker att det extra tillägget kan läggas på grundlönen. Facket tycker att det är orättvist att undersköterskor och sjuksköterskor som arbetar sida vid sida får olika ob-tillägg. Politikerna har försvarat beslutet med att det har varit svårt att bemanna obekväma arbetspass och därför har man lagt en högre ob-ersättning till sjuksköterskorna.

Men i går onsdag ändrade de sig och beslutade höja ob-ersättningen även för kommunalare från och med den 1 juni i år.

– Vi har jobbat för det här en längre tid och det är ett välkommet och efterlängtat beslut för våra medlemmar som slitit hårt i sjukvården såväl innan som under pandemin, säger Ann-Kristin Sjöström, ordförande för Kommunal Sektion Sjukvård-trafik Örebro.

Hon tror att pandemin har spelat en roll för att de styrande ändrade sig.

– Kommunals alla yrkesgrupper inom regionen har blivit väldigt synliggjorda under det här året, inte bara de som arbetar patientnära. 

Ann-Kristine Sjöström, ordförande för Kommunal Sektion Sjukvård-trafik Örebro

Alla regionens anställda som har grundkompetensen undersköterska eller skötare omfattas av den höjda ob-ersättningen. Det handlar bland annat om ambulanssjukvårdare, obduktionstekniker, rehabassistenter och steriltekniker. För vardagskvällar högs ersättningen från 22,60 per timme till 36,23. På helgen blir den nya ob-ersättningen 92,96, från tidigare 58 kronor per timme.

– Vi landar faktiskt lite högre än Vårdförbundets avtals och det tycker jag är bra för vi har väntat jättelänge på det här, säger Ann-Kristin Sjöström.

Hon menar att beslutet är ett resultat av facklig-politisk samverkan mellan S och Kommunal. Regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S) kommenterar beslutet i ett pressmeddelande:

”Det handlar både om rättvisa mellan olika yrkesgrupper och om att det måste bli mer attraktivt att arbeta inom vården även för Kommunals medlemmar.”

Den höjda ob-ersättningen börjar gälla den 1 juni i år och gäller till och med sista december 2022. Sedan ska man titta över det igen.

– Jag tror att politikerna ser att det börjar bli ont om utbildade undersköterskor med hälso- och sjukvårdsinriktning. Syftet från arbetsgivaren är ju att kunna bemanna de obekväma arbetspassen och vara en attraktiv arbetsgivare, säger Ann-Kristin Sjöström.