– Det är så att man baxnar.

Kommunals ordförande Tobias Baudin är rejält upprörd över avslöjandena om fusket i hemtjänsten som Kommunalarbetaren och Arbetet publicerat de senaste dagarna från den nya boken Hemtjänstmaffian.

Minst 66 företag har slängts ut för fusk sedan 2013, företagen får ofta fortsätta i andra kommuner efter att de avslöjats och 20 fuskande företag har fått tillstånd av tillsynsmyndigheten Ivo som missat att fusket förekommit

– Det är ju förjäkligt helt enkelt. Att vi kan ha ett sådant här system i Sverige när det gäller vår gemensamma välfärd. Det hade varit en sak om det handlade om att sälja glassar eller skor, men det handlar faktiskt om våra välfärdstjänster. 

Han lyfter särskilt frågan om att Ivo gett fuskande företag tillstånd att bedriva hemtjänst.

– Det är helt horribelt att det kan vara på det sättet, säger Tobias Baudin.

Vad borde man göra åt det?

– Ska vi fortsätta att ha det så här marknadiserat, då måste man bygga upp en enorm kontrollapparat. Ett alternativ är ju att inte ha det så marknadiserat. Man måste skapa mer ordning och reda i välfärden. Det är alldeles för lite riktlinjer och regler för att bedriva välfärdsverksamhet.

De har med berått mod privatiserat och så kommer de här effekterna. Då får de också ta ansvar för privatiseringarna och bygga upp en enorm kontrollapparat.

Tobias Baudin, Kommunal

Rent konkret innebär det att företagarna som driver hemtjänst borde granskas mer, enligt Tobias Baudin.

– Betydligt mer transparens och öppna böcker så det blir enklare att följa företagen och riktlinjer om att man inte får dumpa löner och villkor bara för att det är ett privat företag. Vi tror också man behöver införa riktlinjer om bemanning.

Tobias Baudin betonar att det inte finns någon fri etableringsrätt inom hemtjänsten på samma sätt som i skolan eller förskolan. Det är den enskilda kommunen som beslutar om de ska införa lagen om valfrihetssystem, Lov, i sin kommun och släppa in privata företag på hemtjänstmarknaden. Ansvaret för situationen ligger därför på dem, enligt Tobias Baudin.

– De har med berått mod privatiserat och så kommer de här effekterna. Då får de också ta ansvar för privatiseringarna och bygga upp en enorm kontrollapparat. Det är ett politiskt ansvar och det kan de inte gömma sig bakom ett företag.

Hur påverkar det här arbetsvillkoren för Kommunals medlemmar?

– Vi vet ju att det är lägre löner, fler visstider och fler deltider i de privata företagen, det är på det sättet de gör vinst. Det är klart att om en kommun ser att företagen kan driva hemtjänst till de kostnaderna, då börjar ju kommunen också pressa ner sina kostnader. På det sättet trycker Lov ner kvaliteten i hela äldreomsorgen.