Vikarier med bristande introduktion och kompetens har i sommar gjort jobbet tungt för de ordinarie i äldreomsorgen. Det berättar undersköterskor och Kommunals företrädare runt om i landet.

Undersköterska i sjukvården.

Ansträngt i vården i sommar

Arbetstider

I Sala är Charlotte Agemalm undersköterska på Johannesbergsgatan. Där har hon mött vikarier som saknat både introduktion och utbildning i basala hygienrutiner.

– Jag kom på en som bara hade munskydd vid nära vård, då ska du ha visir. Den hade inte ens skyddsförkläden, berättar hon.

Situationen blev också tuffare av att de endast var två av den ordinarie personalen som arbetade den första semesterperioden. Det var också de som hade delegering att ge läkemedel och därmed fick de också gå över till andra avdelningar. Att då också stötta vikarierna har därför inte alltid varit möjligt, rutinerna har brustit på flera sätt.

– En dam hade inte fått sina hjälpmedel, sina glasögon och sin hörapparat. Det är också en avvikelse, säger Charlotte Agemalm.

Det som är riktigt märkligt är att när jag söker jobb är utbildning så viktigt. Kompetens, gärna någon specialisering, datakunskap, intressen. Men när jag ska ersättas, då kan vem som helst gå in på min plats.

Charlotte Agemalm, undersköterska

Hon berättar att avvikelserna har varit fler än vanligt. Oftast har de gällt rutiner som vikarierna inte tagit till sig trots att det finns genomförandeplaner, handlingsplaner och rutiner för både måltider och omvårdnad.

– Det har varit värre än andra somrar. När man kom till jobbet gällde det att släcka bränder! Lösa saker snabbt som attan, rätta till, curla oroliga anhöriga, oroliga boende. En jäkla oreda i fyra veckor, säger Charlotte Agemalm.

Sedan tillägger hon att det finns vikarier som är riktiga guldkorn men är ändå irriterad.

– Det som är riktigt märkligt är att när jag söker jobb är utbildning så viktigt. Kompetens, gärna någon specialisering, datakunskap, intressen. Men när jag ska ersättas, då kan vem som helst gå in på min plats. Jag tycker det är kränkande mot mig som undersköterska, mot boende och anhöriga, säger Charlotte Agemalm.

Det har varit både bra och dåligt. Det finns våningar där det funkat klockrent och där det varit jätteduktiga vikarier. Det finns andra ställen där det varit mindre bra.

Annica Eklund, undersköterska

Annika Eklund är enhetschef Johannesbergsgatan med 90 anställda och som under sommaren hade fler än 46 vikarier.

– Det har varit både bra och dåligt. Det finns våningar där det funkat klockrent och där det varit jätteduktiga vikarier. Det finns andra ställen där det varit mindre bra, säger Annika Eklund.

Vikarierna anställs av bemanningsenheten i Sala kommun som också sköter den första introduktionen, som är en halv dag om sekretess, basala hygienrutiner, skyddsutrustning och basal omvårdnad.

– De ska komma förberedda, det är ett antal filmer att titta på, det är inte metodövningar som det var förr i tiden, nu hade det varit svårt att genomföra med tanke på pandemiläget, säger hon.

Sedan går vikarierna bredvid på boendet två dagar.

Stämmer det att de finns de som inte fått introduktion eller utbildning i basala hygienrutiner?

– Det kan jag inte svara på, för de träffar ju dem på bemanningsenheten, säger Annika Eklund.

Det är jättesvårt att få vikarier med rätt kompetens. Det är landsövergripande. Man kanske måste jobba för att höja statusen på undersköterskeyrket, det är ett jätteviktigt yrke, det kanske är där allt ligger.

Annica Eklund, enhetschef

Men nu i slutet på sommaren har ni haft en utbildning i basala hygienrutiner?

– När jag kom tillbaka från semestern så kände jag att det var lite bekymmersamt med vikarierna, att de skulle behöva lite mer även om det var lite sent, säger Annika Eklund.

Hon skulle gärna se längre introduktion och mer utbildning för vikarier.

Någon ökning av antalet avvikelserapporter har Annika Eklund inte sett.

– Det kan naturligtvis vara så att det underrapporteras, det kan jag inte svara på, säger hon.

Annika Eklund säger också att en orsak kan vara språksvårigheter.

– Många vikarier har varit duktiga på språket, med det finns också de som inte är det.

Vad förbättra till nästa sommar?

– Det här är något som vi chefer får diskutera tillsammans i vård och omsorg. Jag tänker introduktionen, om det är så att alla inte gått och fått hygienutbildning, eller att man inte förstått att man fått det. Det är jättesvårt att få vikarier med rätt kompetens. Det är landsövergripande. Man kanske måste jobba för att höja statusen på undersköterskeyrket, det är ett jätteviktigt yrke, det kanske är där allt ligger.