Orust på västkusten har för tredje året i rad i sommar fem semesterperioder inom vård och omsorg mellan den 7 juni och den 27 augusti. Där har medlemmar och Kommunal drivit på hårt för att få en ändring till stånd, bland annat har 700 namnunderskrifter samlats in mot detta. Men inget har hjälpt.

– Det var kalla handen när vi träffade arbetsgivaren. De backar inte en millimeter. Det är jättetufft, säger Anette Helleborn, facklig företrädare och arbetsmiljösamordnare hos Kommunal på Orust.

Med fler semesterperioder är de tre sommarmånaderna indelade i perioder man är hänvisad till med sin semesteransökan och tanken är att det ska fördelas jämnt. När man har två semesterperioder är det mer fritt att söka sina semesterveckor under hela sommaren även om det måste vara jämnt fördelat även då.

Enligt Anette Helleborn säger personal upp sig på grund av frågan om semesterperioderna.

– Det är några som slutat varje år för att man inte vill ha fem semesterperioder, säger hon.

Införandet av fem semesterperioder är en åtgärd för att säkerställa  kvaliteten för de brukare som är i behov av vård och omsorg. Dessutom bidrar detta till en bättre arbetsmiljö för alla.

Lena Gardtman, chef för vård och omsorg i Orusts kommun

Chefen för sektor vård och omsorg, Lena Gardtman, väljer att besvara Kommunalarbetarens frågor via e-post. Hon anger bland annat minskat behov av vikarier, och därigenom en bättre arbetsmiljö för ordinarie personal, som främsta skäl till att ha fem perioder. På vissa frågor svarar hon inte riktigt.

Kommunal uppger att fack och medlemmar känner sig överkörda. Är det värt det?

– Våra brukare ska ha en trygg och hög kvalitativ vård och omsorg hela året, sommaren är inget undantag, skriver hon bland annat som svar.

Hon hänvisar till en utvärdering som gjordes efter förra sommaren. Där ansåg 71 procent enligt en enkät att det fungerat bra under semesterperioden. 

Svarsfrekvensen på enkäten var 62 procent och även grupper som inte berörs av de fem perioderna var tillfrågade, till exempel chefer.

Enligt Kommunal har flera av deras medlemmar uppgett att de inte ens sett enkäten.

Medlemmar i Kommunal på Orust har gjort en kartläggning av hur det ser ut med semesterperioderna i alla 49 kommuner i Västra Götaland.  Den visar att den stora majoriteten, 30 av de 38 kommuner de fick svar ifrån, har endast två semesterperioder. Ytterligare en kommun har infört fem perioder, Bengtsfors. Det var den före detta socialchefen i Bengtsfors som höll i detta innan hon slutade. Hon heter Lena Gardtman. 

Förändringen på Orust gjordes dock före det att hon tillträdde där. Men även i Bengtsfors möttes förändringen av högljudd kritik. 

Med tanke på den kritik du fick i Bengtsfors vid införandet av flera semesterperioder, vore det inte rimligt att backa från den här modellen?

– Införandet av fem semesterperioder är en åtgärd för att säkerställa  kvaliteten för de brukare som är i behov av vård och omsorg. Dessutom bidrar detta till en bättre arbetsmiljö för alla, skriver Lena Gardtman som svar på den frågan.


I år kommer vård- och omsorgsanställda i Haparanda för första gången få tre semesterperioder.

– I praktiken behövs det inte lika många personer och det gör det lättare att få tag i vikarier, säger Niclas Asplund, HR-chef i Haparanda.

I Haparanda börjar den första semesterperioden den 7 juni och den sista perioden avslutas den 29 augusti.

Hur stor skillnad gör en till semesterperiod?

– Det vet jag inte i dagsläget. Tanken är att vi kör ett test den här sommaren och så utvärderar vi efter det för att se om det har gett någon effekt, säger Niclas Asplund.


Även på andra ställen än Orust har Kommunal och Kommunals medlemmar protesterat mot införandet av flera semesterperioder.  Kommunal och Kommunals medlemmar på Gotland försökte 2019 förmå socialförvaltningen att dra tillbaka modellen med tre semesterperioder.

Missnöjet är fortfarande utbrett inför den tredje sommaren med denna modell, enligt Kommunals ordförande Pia Malmros.

– Vi ser att många väljer att inte ta ut sin fjärde semestervecka om man har första eller sista veckan på sommarperioden, säger hon.

Enligt en enkät som Kommunal på Gotland då gjorde svarade 23 av 350 tillfrågade att de var positiva till tre semesterperioder.


Även i Kiruna kommer tre semesterperioder att införas i sommar men här gäller det barnomsorgen. Och även här känner sig Kommunal maktlösa.

– De kör ju över personalen. Det är så bedrövligt. Det innebär ju att många som har sina gubbar i industrin, de kommer inte att få hela sin semester tillsammans. De kommer inte kunna dela ledigheten, säger ordförande Marita Sirkka.

I Kiruna har man dock tagit hänsyn till skolterminerna så ingen ska behöva ha semester när skolan pågår i juni eller augusti. 

De håller sig inom de lagstadgade semestermånaderna juni-augusti. Men du vet här i Kiruna i juni är sommaren oftast inte här.

Marita Sirkka, Kommunal

Men Kommunals Marita Sirkka påpekar att det kan finnas andra skäl att inte vilja ha för tidig semester långt upp i norr.

– De håller sig inom de lagstadgade semestermånaderna juni-augusti. Men du vet här i Kiruna i juni är sommaren oftast inte här. Det är kallt, det kan ju snöa under midsommar.


Olofström i Blekinge är en kommun där man går åt andra hållet. Politikerna i socialnämnden stoppade nyligen ett tjänstemannaförslag om att införa tre semesterperioder.

– Vi är en industrikommun och flertalet av våra anställda har sina respektive anställda inom industrin. Då är det industrisemester som gäller och då får vi ta hänsyn till det, säger socialnämndens ordförande Miroslav Milurovic (S).

Vad var anledningen till att förvaltningen ville ha fler perioder?

– Man ville minska antalet vikarier men en konsekvens skulle bli att några av våra anställda inte skulle få semester ihop med sina respektive. 

Hur går det nu med vikariefrågan?

– Den har varit lite kämpig i Olofström just på grund av att Volvo är en stor arbetsgivare. Men just nu är det inte många som saknas, enligt de uppgifter jag fått.