Nästa sommar tar Keolis över regiontrafiken i Uppsala län samt stadstrafiken i Enköping. I upphandlingen valde UL (tidigare Upplands Lokaltrafik) att inte ställa krav på personalövertagande, vilket görs i till exempel Stockholmsregionen. Det betyder att de som nu arbetar på Nobina måste söka om sina jobb, detta var SVT Nyheter först med att berätta.

Charlotta Widegren kör själv regiontrafik i Uppland.

– Det känns lite tungt. Vi är ett kollektiv, arbetsgivaren kan välja och vraka, säger hon.

Osäkerheten är stor när alla ska söka om sina tjänster och de som får nya tjänster provanställs. De mister också sina anställningsår och därmed LAS-tiden. Samtidigt finns en oro för att de med längst anställningstid inte kommer att få nytt jobb eftersom de tjänar mest, då lön sätts efter anställningsår enligt kollektivavtalet.

Kommunal accepterar inte läget, utan anser att det är verksamhetsövergång. Detta utifrån nya domar i EU-domstolen som gäller upphandling av busstrafik.

– Kommunal ska driva det i förhandlingar, säger Charlotta Widegren.

Vid en verksamhetsövergång går anställningen över till den nya arbetsgivaren, den som är anställd behåller sin lön och sina anställningsvillkor, och anställningstiden hos de båda arbetsgivarna räknas ihop.

Men i dagsläget letar Charlotta Widegrens arbetskamrater nytt jobb.

– De kan inte vänta på besked, de flesta har hus. Otrygga anställningar gör att de söker efter något annat, säger hon.

Johanna Bång är trafikchef på UL.

– Jag förstår att det finns en sådan oro, Keolis kommer att behöva anställa. Bussförare är ett bristyrke och givetvis så vill de ha den bästa personalen med den längsta erfarenheten, säger trafikchef Johanna Bång till SVT Nyheter.

Samtidigt säger hon att UL valt bort personalövergång för att få ut så mycket som möjligt av skattepengarna.

Det förstår inte Charlotta Widegren.

– Jag vet inte hur de räknat. Det kan inte gynna skattebetalarna om bussförarna blir arbetslösa, säger Charlotta Widegren.

Även anställda hos Transdev i Enköping och Bålsta måste söka om sina jobb när Keolis tar över verksamheten sommaren 2022.