Om det är väldigt varmt, har arbetsgivaren någon skyldighet att underlätta arbetet?

– Skyddsombud kan med hänvisning till Arbetsmiljölagens 6:6a begära att arbetsmiljöåtgärder behöver vidtas. Arbetsgivaren ska ge skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på begäran. Är inte skyddsombudet nöjd med arbetsgivarens svar eller åtgärd så kan skyddsombudet lämna en framställan till Arbetsmiljöverket för prövande av föreläggande eller förbud.

Kan vi kräva att få fler pauser om det är väldigt varm?

– Ja. I arbetsgivarens ansvar ligger att vidta de åtgärder som behövs för att det ska bli en tillfredställande arbetsmiljö. Detta ska göras genom att fortlöpande riskbedöma verksamheten. Det är extra viktigt i dessa tider när Kommunals medlemmar ska arbeta med exempelvis skyddsutrustning i varma utrymmen. Man kan minska värmen från solen genom att skärma av med markiser eller gardiner. I vissa fall kan det behövas mer personal för avlastning, kortare arbetspass men även tätare pauser. Tänk även på att när det är varmt på jobbet så är det viktigt att dricka mycket. Det måste också göras en  översyn av ventilationen och detta behöver göras regelbundet. Arbetsgivaren måste säkerställa att den fungerar som den ska och uppfyller de krav på luftflöden som finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1).

Om arbetsgivaren inte gör något för att underlätta arbetet trots att vi sagt till, vad kan vi göra?

­– Som skyddsombud har du möjlighet att lägga en 6:6a. Det betyder att skyddsombudet har rätt att kräva ett skriftligt svar från arbetsgivaren om vad man tänker vidta för åtgärder. Om arbetsgivaren ger svar som de anställda på arbetsplatsen inte är nöjda med då har man skyddsombud möjlighet att gå vidare till Arbetsmiljöverket.

Finns det några regler för hur arbetskläder ska vara?

– Ja, när det gäller de verksamheter som omfattas av Socialstyrelsens föreskrifter om basala hygienrutiner, alltså vård och omsorg och hälso- och sjukvård. Personliga assistenter som jobbar i någons hem omfattas inte av reglerna. Kläderna ska bestå av en kortärmad överdel och en underdel och kläderna måste kunna tvättas i 60 grader. I övrigt finns det inga regler, till exempel när det gäller material eller färger. Inom LSS på till exempel gruppbostäder jobbar personalen i vanliga kläder som jeans och t-shirt eftersom det är viktigt att arbetskläderna inte ska ha en institutionsliknande prägel.

Är det någon skillnad kraven på arbetskläder i olika yrken?

– Ja, inom vissa yrken där det finns en föreskrift och det gör det inte i alla branscher. Det beror på om det finns ett lagstöd eller författningsstöd.

Så känns arbetskläderna i värmen

Arbetsmiljö

Om arbetskläderna känns för obehagliga vad kan man göra då?

– Då ska man prata med sitt lokala skyddsombud eller regionala skyddsombud. Har man problem med funktionen av olika orsaker ska man ta upp frågan med sin närmsta chef med stöd av skyddsombudet. Ta gärna upp ämnet som en allmän fråga på till exempel en arbetsplatsträff, då får man se hur stort problemet är. Att kläderna är funktionella är en viktig arbetsmiljöfråga.

Om jag får eksem, skavsår eller svamp som jag misstänker kommer från arbetskläderna, vad kan jag göra då?

– Anmäl det som arbetsskada. En sådan anmälan måste arbetsgivaren utreda. Det är viktigt att anmäla också för att ha dokumentation ifall arbetsgivaren struntar i att göra något åt problemen. Ta också kontakt med en läkare så att du får behandling för dina problem.

Är det okej att jag använder egna arbetskläder om de jag fått av arbetsgivaren inte är bra?

– Nej, det är arbetsgivaren som ska tillhandahålla arbetskläder om det finns ett regelverk som säger att man ska ha arbetskläder.

Får jag använda arbetskläder på min fritid?

– Nej, de ska bara användas på jobbet.

Vad tycker Kommunal behöver förbättras när det gäller arbetskläder?

– Kommunal tycker att man ska få kläder efter väder. Det behövs en utveckling av arbetskläder som inte bara har med patientsäkerhet att göra så att fler i kvinnodominerade yrkesgrupper får tillgång till arbetskläder, både för inomhus- och utomhusbruk. Vi vill också att fler ska få arbetsskor.

Källa: Ann Georgsson och Peter Larsson, förbundsombudsmän på Kommunal.