Jag har jobbat som busschaufför i kommunen i 18 år och alltid trivts bra. På senare tid har jag dock fått mer och mer problem med ryggen. Sjukgymnastik har hjälpt till en del, men sedan fick jag så ont att jag var tvungen att konsultera läkare. Jag ville gå till en specialist jag har förtroende för, men det fick jag inte för chefen. Han hävdade att jag måste gå till Företagshälsan och deras läkare, vilket jag också gjorde och inte alls känner mig nöjd med. Jag blev bland annat nekad röntgen. Har arbetsgivare rätt att neka en att uppsöka den läkare man själv vill gå till?

/ Vill bestämma själv

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Du har som grundregel rätt att gå till den läkare du själv väljer för medicinsk rådgivning och behandling. Frågan om ersättning från arbetsgivaren vid sjukdom under de första fjorton dagarnas sjukskrivning, sjuklön, omfattar vissa regler om läkarintyg. Dessa regler finns i sjuklönelagen och bestämmelserna är tvingande för att skydda arbetstagaren. Det är dock tillåtet att göra avvikelser från vissa bestämmelser i lagen genom kollektivavtal, som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. Sådana avtal är ganska vanliga och får tillämpas på alla anställda som arbetar inom avtalsområdet.

I sjuklönelagen sägs bland annat att arbetstagaren ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom att lämna skriftlig försäkran till arbetsgivaren om att han eller hon varit sjuk och i vilken omfattning arbetsförmågan varit nedsatt. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala sjuklön innan försäkran lämnats. Först efter sju dagars sjukdom krävs i normalfallet läkarintyg och lagen stadgar inte att detta intyg måste komma från en viss läkare.

Som nämnts ovan finns emellertid kollektivavtal med regler som ersätter lagen i vissa delar. Sådana avtal kan exempelvis innebära att arbetsgivaren under vissa förutsättningar kan kräva läkarintyg från första sjukdagen. De kan också innehålla bestämmelser om att arbetstagaren ska vända sig till en viss läkare som arbetsgivaren anvisar, vanligtvis företagshälsovården. Arbetsgivaren kan inte neka dig att besöka en viss läkare, men kollektivavtalet kan alltså kräva att du för rätt till sjuklön ska uppvisa läkarintyg från en anvisad läkare. Avtalen brukar innehålla regler om att arbetsgivaren ska stå för kostnaden för läkarintyget. Du behöver ta reda på vad kollektivavtalet stadgar om detta på just ditt område, så det går inte att ge ett generellt svar på frågan.