Under våren har Kommunal drivit en kampanj för att sjukförsäkringen ska göras om.

51 118 namn har samlats in

För att sätta tryck på riksdagen lämnar nu Kommunal över 51 104 namnunderskrifter till gruppledarna för alla partier i socialförsäkringsutskottet.

Trycket på förändringar i sjukförsäkringen har ökat under pandemin då vårdanställda stått i frontlinjen, smittats och sedan nekats sjukpenning. Kommunal erbjuder de som drabbats gratis rättshjälp.

Samtidigt kräver Kommunal att sjukförsäkringen ska ändras. Ett krav är att tidsgränserna vid 180 samt 365 dagars sjukskrivning försvinner. Sedan i mars är 180-dagars regeln slopad.

Ett annat krav är att skrivningen om att den som varit sjukskriven mer än 180 dagar ska prövas mot ”annat förekommande arbete”. Här har nu regeringen föreslagit en förändring.

Kommunal har också krävt att karensavdraget ska avskaffas, något som socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi avvisat.

Nu fortsätter alltså Kommunal arbetet för fler förändringar i sjukförsäkringen.