Hur många kommunalare som drabbats av långtidscovid och nekats sjukpenning vet man inte på Kommunal, men troligen är det många fler än Christine Udding.  På Kommunal har man bestämt att de här fallen är av principiell betydelse och kommer därför att bevilja fler rättshjälp för att överklaga Försäkringskassans beslut.

– Det är helt orimligt att de som själva krigat mot covid-19 blir utkastade ur sjukförsäkringen, säger Tobias Baudin.

(Texten fortsätter nedan)

Rättshjälp från Kommunal

Om du får avslag på din ansökan om sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, eller och arbetsskadeersättning kan du ansöka om rättshjälp via din sektion. 

En ansökan om rättshjälp kan göras först när du själv har överklagat Försäkringskassans omprövningsbeslut till förvaltningsrätten.

Sektionen kan då be avdelningen om att ansöka om rättshjälp från förbundet.

Rättshjälp kan beviljas om det finns något att tillföra ärendet som kan leda till ändring av beslutet vid prövning i högre instans.

Kommunal har bestämt att alla fall där medlemmar som blivit sjuka i covid-19 nekas sjukpenning vid dag 180 är av principiell betydelse. Det innebär att fler kommer att företrädas av en förbunds-jurist i sådana ärenden. Men det kommer ändå göras en prövning i varje individuellt fall. 

Källa: Kommunal

På Vårdförbundet, som bland annat organiserar sjuksköterskor, uppskattade man i december att det fanns cirka 80 medlemmar som kämpade i frontlinjen i början av pandemin och som blivit utförsäkrade eller var på väg att bli det. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro pekar på att varken Kommunals eller deras medlemmar i början av pandemin fick tillräckligt med skyddsutrustning.  

– Arbetsgivaren satte våra gemensamma medlemmar i frontlinjen av ett dödligt virus, utan tillräckligt skydd och när de själva drabbades av det får de ingen ersättning. Vad händer nästa pandemi när vi kräver att medarbetarna ska ställa sig längst fram? 

Christine Udding.

”I våras fick vi applåder, nu straffas man”

Nyheter

Facken har länge varit kritiska till tidsgränserna i sjukförsäkringen som man anser är för hårda. För att få fortsatt sjukpenning efter ett halvår, eller 180 dagar, kräver Försäkringskassan oftast att du inte kan utföra något som helst arbete på arbetsmarknaden. Alltså inte bara det egna jobbet.

Förra året ökade andelen avslag dessutom kraftigt då Försäkringskassan stramat åt sin bedömning. Att vårdpersonal som jobbat med covid-
sjuka nu nekas sjukpenning är ytterligare ett bevis på att sjukförsäkringen inte fungerar, menar Tobias Baudin. 

– Vi har larmat om det här länge men man har inte brytt sig. Nu när vårdpersonal blir sjuka av covid-19 och nekas ersättning får fler upp ögonen för det, och det är positivt. Men det här sker för att sjukförsäkringen är för dålig.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.
Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Han får medhåll av Vårdförbundets Sineva Ribeiro.

– Vi har ett regelverk idag som vi vet inte fungerar. Det är utrett och utrett och nu måste man ta tag i det och genomföra förändringar. Politikerna kan inte blunda längre oavsett parti.

Regeringen har beslutat att prövningen vid dag 180 ska mildras, en förändring som börjar gälla den 15 mars. Men det räcker inte, anser facken. 

– Jag ser en stor oro för nu når snart många dag 365 och risken är att människor i  stället kommer att kastas ut då, säger Tobias Baudin och berättar att Kommunal snart kommer att dra i  gång en omfattande politisk kampanj för att reformera sjukförsäkringen. 

Det stora problemet för dem som drabbats av långvariga symtom till följd av covid-19 är att det saknas kunskap för läkarna att bedöma hur länge sjukdomen kommer att bestå. Och för att få fortsatt sjukpenning har reglerna krävt att det finns en medicinsk prognos för när personen kan återgå i arbete.

Enligt de nya reglerna som införs den 15 mars finns dock andra möjligheter att få sin sjukpenning förlängd. Det kan räcka med en plan från arbetsgivaren om att den sjuke kan återgå i arbete inom ett år, eller att det pågår en upptrappning av arbetstiden mot full arbetstid vid dag 365.