Däremot är det redan beslutat att avgiften i den lägsta avgiftsnivån ska höjas från 125 kronor till 140 kronor i höst.

– Den 1 oktober sjösätts den nya avgiftsmodellen, förklarade Kommunals ekonomichef Robert Erikson.

Budgetprognosen räknar med ett litet underskott i den fackliga verksamheten nästa år på fem miljoner kronor. Robert Eriksson förklarade att antagandet beror på stora omkostnader nästa år, bland annat för valrörelsen där man räknar med att avsätta 11 miljoner kronor.

Nästa år räknar Kommunal också med att kunna ha en fysisk kongress, till skillnad från de digitala förbundsmöten som nu hållits två år i rad.

Budgetprognosen antogs utan någon debatt över huvud taget.

Medlemsavgiften beslutas slutligen av Kommunals förbundsstyrelse i höst.

Kommunals medlemsavgift

(A-kassa ej inräknat)

Nivå 1:
Månadsinkomst: 0-10000 kr
Månadsavgift: 140 kr (prognos för 2022)

Nivå 2:
Månadsinkomst:
10001-18879 kr
Månadsavgift: 258 kr (prognos för 2022)

Nivå 3:
Månadsinkomst:
18880-21682 kr
Månadsavgift: 306 kr (prognos för 2022)

Nivå 4:
Månadsinkomst:
21683-25421 kr
Månadsavgift: 390 kr (prognos för 2022)

Nivå 5:
Månadsinkomst: 25422-34766 kr
Månadsavgift: 453 kr (prognos för 2022)

Nivå 6:
Månadsinkomst:
34767 – kr
Månadsavgift: 618 kr (prognos för 2022)