Han är jurist och arbetar på LO med arbetsrätt och avtalsfrågor med särskild inriktning på vad som händer inom EU.

Just nu är Claes-Mikael Ståhl tjänstledig från LO för att arbeta tillsammans med Europaparlamentarikern Johan Danielsson (S), också han med bakgrund i LO.

Tillsammans ska de försöka förhindra att den svenska förhandlingsmodellen begränsas eller slås sönder om EU tar ett direktiv som bestämmer hur låga minimilöner får vara.

Den som ska ersättas i Europafackets ledning är Per Hilmersson, med bakgrund i TCO. Han ska gå vidare till ett nytt uppdrag för den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet.

Valet av ny vice generalsekreterare ska ske vid Europafackets styrelsemöte den 3–4 juni.

Claes-Mikael Ståhl.

Claes-Mikael Ståhl är mycket glad över att bli föreslagen.

– Det skulle vara jätteroligt om jag blir utsedd, säger han.

Claes-Mikael Ståhl hoppas i så fall kunna bidra med att stärka den nordiska förhandlingsmodellen i EU, där Kommunal och andra fack förhandlar och träffar avtal med arbetsgivarna om löner och andra villkor. 

– Den modellen borde vara en del av det sociala Europa som håller på att växa fram, säger han.