I november fattade vård- och omsorgsnämnden i Huddinge beslut om att lägga ner den kommunala hemtjänsten. Beslutet väckte enorm kritik, inte minst för att en så stor fråga inte avgjordes i kommunfullmäktige.

Oppositionspartierna S, V och MP överklagade nedläggningen till förvaltningsrätten som upphävde beslutet i slutet av januari.

Glädje efter hemtjänst­besked

Nyheter

Nu meddelar kommunen på sin hemsida att de inte kommer att överklaga. Kommunal hemtjänst kommer alltså fortfarande finnas kvar i Huddinge.

– Vi överklagar inte domen för att det skulle riskera att bli en lång och utdragen process vilket varken skulle vara bra för ekonomin, våra kunder eller medarbetarna, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, i ett pressmeddelande.