Gravida från vecka 20 räknas av Socialstyrelsen som en riskgrupp för covid-19, eftersom det finns en ökad risk att bli allvarligt sjuk och föda för tidigt. Trots det har en gravid undersköterska på en akutkirurgisk avdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg exponerats för covidsmittade patienter, vilket GP var först med att berätta om. Arbetsgivaren har inte velat omplacera henne.

– Argumentet har varit att man följer regionala rutiner och att alla använder skyddsutrustning och att man testar patienter. Att man garanterar att det är säkert för gravida att arbeta på avdelningen helt enkelt. Men det har visat sig att man inte klarar av att säkerställa hela vårdkedjan, säger Christine Marttila, ordförande för Kommunals sektion SU Östra.

Den gravida kvinnan har använt skyddsutrustning i kontakt med smittade patienter, men Kommunal menar att det inte räcker. Avdelningen är inte en covidavdelning och ska inte ha smittade patienter, men det har ändå hänt ett flertal gånger. Christine Marttila poängterar också att gravida som jobbar på de särskilda covidavdelningarna flyttas direkt efter att de berättat att de är gravida. 

Efter att Kommunals skyddsombud fört samtal med arbetsgivaren och även begärt åtgärder genom en så kallad 66a-anmälan, ansåg skyddsombudet att det inte fanns något annat att göra än att stänga av arbetet för den gravida undersköterskan. Nu inväntar man Arbetsmiljöverkets besked.

Men liknande skyddsstopp har två gånger tidigare lagts på en annan avdelning på Sahlgrenska, av Vårdförbundets skyddsombud. Där gav Arbetsmiljöverket skyddsombudet rätt, berättar Christine Marttila. 

– Som jag förstått det sa Arbetsmiljöverket att när en gravid är över vecka 20 så kommer man tilldela vite på 150 000 kronor per gång, så där har man flyttat medlemmarna som Vårdförbundet hade på den avdelningen. Det är ju en liknande situation, det enda som skiljer är att det är en annan yrkestitel, säger Christine Marttila.

Hon anser att Sahlgrenska borde inse att samma sak gäller för Kommunals medlem. 

– Den här personen är nu sjukskriven på grund av sammandragningar och att hon mår dåligt på grund av oron och situationen, att hon inte känner sig säker. 

Kommunals skyddsombud på Sahlgrenska har fått många samtal från gravida medlemmar som är oroliga, också från de som ännu inte är i vecka 20. 

– Jag vet att det är flera som man har koll på och försöker hitta åtgärder för att så att de ska känna sig trygga. Man jobbar aktivt med den frågan på flera avdelningar. 

Enligt Sahlgrenskas presstjänst kommer Arbetsmiljöverket genomföra en inspektion under fredagen med anledning av skyddsstoppet. Arbetsgivaren vill avvakta Arbetsmiljöverkets besked innan de ställer upp på en intervju, men svarar i en skriftlig kommentar: 

”Arbetsgivaren har tagit emot skyddsstoppet och det hanteras just nu enligt gällande regelverk och rutiner.

Verksamheten använder skyddsutrustning enligt regionala riktlinjer, samt följer regionala riktlinjer för gravida medarbetare och screening av patienter för covid-19. Arbetsgivarens bedömning är att detta innebär att verksamheten erbjuder en god och säker arbetsmiljö. Vid frågor gällande riktlinjer och rutiner hänvisar vi till VGR.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset värnar en trygg och säker arbetsmiljö för alla medarbetare. Som arbetsgivare har sjukhuset förståelse för den oro som gravida medarbetare känner när det gäller risker kopplat att smittas av covid-19.”