2020 har tydliggjort för hela Sverige något vi som kommunalare alltid vetat: hur bra eller dåligt vi som arbetar i välfärden mår påverkar hela vårt samhälle. 

Covid-19 har förstärkt den bilden ytterligare och svart på vitt visat det verkliga priset för årtionden av underfinansiering, utförsäljningar och bortprioriteringar inom välfärden. Människor som kunde ha levt har dött. Människor som kunde varit friska har blivit sjuka och många fler, såväl anställda som brukare, har farit illa däremellan. 

Regeringen har sedan smittan blev en pandemi gjort mycket för att skademinimera och i flera steg har de skjutit till mer resurser, inte minst till äldreomsorgen. Resurser som just nu dämpar effekten av covid-19. Men. De resurser våra verksamheter fått är långt ifrån tillräckliga för att garantera den välfärd vi förtjänar. För det behövs en mycket mer progressiv socialdemokratisk politik, en politik som vi tror att Reformisterna (en socialdemokratisk partiförening) kan bidra med. 

Alldeles för mycket pengar går till vinst och till att fylla de redan rikas plånböcker. Pengar som istället borde stanna i välfärdens verksamheter och användas för att tillse medborgarnas behov. 

Välfärdsarbetarna har under lång tid kompenserat resursbristen inom välfärden med sin egen hälsa. Lönerna är låga, bemanningen låg och sjukskrivningarna och stressnivåerna är höga. Vi som samhälle behöver en ny vision för välfärden att sträva mot och prioritera, det ligger i allas intresse. 

Först och främst, bör vård och omsorg otvivelaktigt tillsättas mer resurser. Men vi behöver göra mer än så. 

Välfärdens marknadsliberala styrform och organisering är både dyr och ineffektiv. Alldeles för mycket pengar går till vinst och till att fylla de redan rikas plånböcker. Pengar som istället borde stanna i välfärdens verksamheter och användas för att tillse medborgarnas behov. 

Därtill är dagens välfärd detaljstyrd till absurdum. Vi behöver en välfärd där individens behov ses som en helhet och inte styckas upp till små oberoende mål. Vi som välfärdsarbetare måste få tid att vara mänskliga med de människor vi jobbar för. Det kan handla om att stanna de där extra minuterna för att göra jobbet riktigt bra eller kanske göra den där extra tjänsten som gör livet bättre för mottagaren. 

Därför behöver vi stoppa de vinstdrivande företagen och deras destruktiva inverkan på vår välfärd. Det vore i linje med det övergripande målet för välfärden: att förhöja människors livskvalitet.

Vi måste bli fler medlemmar och förtroendevalda som driver våra fackliga frågor lokalt där förändringen märks som mest. Vi måste också bli många fler som påverkar de här frågorna politiskt.

Förändringen kommer inte att ske av sig självt. Vi måste fortsätta att bygga vår styrka på arbetsplatserna, vi måste bli fler medlemmar och förtroendevalda som driver våra fackliga frågor lokalt där förändringen märks som mest. Vi måste också bli många fler som påverkar de här frågorna politiskt. Fler som bidrar med åsikter och förslag. Fler som säger emot de dåliga idéerna och fler som kämpar för de bra.

Vi som är välfärdsarbetare har unika erfarenheter av vad som funkar och inte, det borde vi använda för att påverka politiken. Vi vet att problemen inte började med covid-19 och inte heller kommer att sluta när att vi besegrat sjukdomen. 

Därför har vi valt att engagera oss i föreningen Reformisterna, för att den nya visionen om välfärden ska bli sann. Vår förening presenterade under hösten 2020 en välfärdsrapport som med konkreta förslag vill göra välfärden till det den är menad att vara. Vi hoppas att rapporten blåser liv i den politiska diskussionen och att många fler väljer att ta ställning och kämpa för visionen om välfärden tillsammans med oss i Kommunal och i Reformisterna.