Efter att vårdpersonal som drabbats av långtidscovid nekats sjukpenning vid sjukdag 180 ökade trycket på att ändra den prövning av arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden som länge kritiserats hårt.

Politikerna svängde och införde ett tillfälligt stopp. Det går ut den 15 mars. Då mildras prövningen något. Tidigare krävdes ”särskilda skäl” för att undantas, nu gäller ”övervägande skäl”.

Christine Udding.

”I våras fick vi applåder, nu straffas man”

Nyheter

Vänsterpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet, Ida Gabrielsson, som drivit frågan hårt, är dock tveksam till om det kommer ge så många sjuka fortsatt sjukpenning.

– Vi tycker att regeringen kunde ha fortsatt skjuta upp prövningen mot hela arbetsmarknaden och även slopa prövningen vid dag 365 tills pandemin är över, säger hon. 

Vänsterpartiet vill liksom facken att hela sjukförsäkringen ska reformeras och att de hårda tidsgränserna tas bort.

Även regeringen har sagt att man vill genomföra fler lättnader i sjukförsäkringen, bland annat ändra begreppet ”normalt förekommande arbete”, som har gjort att Försäkringskassan motiverat avslag med att den sjukskrivne kan säga upp sig och ta något annat arbete.

Men det är högst osäkert vilket stöd som finns i riksdagen för att göra sjukförsäkringen mer generös. Moderaterna är även emot den regeländring som ska ske den 15 mars. Men en majoritet av partierna har sagt sig vilja stödja förslaget.