Den som varit sjuk i 180 dagar får sin arbetsförmåga prövad mot hela arbetsmarknaden. Den regeln leder till att många nekas fortsatt sjukpenning. Reglerna har kritiserats länge, inte minst av facken. Från politiskt håll har det inte funnits någon vilja att lätta upp kraven på sjuka.

Men när även covidsjuk vårdpersonal blev av med ersättningen upprördes många och trycket blev så stort att politikerna svängde. Tillfälliga regler infördes som gäller mellan den 21 december 2020 och den 14 mars.

Under den perioden slopas prövningen mot hela arbetsmarknaden vid sjukdag 180 och det blir lättare att få fortsatt sjukpenning.

KA kan nu berätta att de nya generösare reglerna inte bara hjälper de som nått dag 180 i sin sjukskrivning efter den 21 december. Även de som tidigare fått avslag vid dag 180 har en ny chans till ersättning. Försäkringskassan bedömer nämligen rätten till sjukpenning enligt det regelverk som gäller för den period som ansökan gäller. Sjukskrivna kan därför skicka in en ny ansökan om sjukpenning.

– De kan då få sjukpenning från den 21 december om de har ett läkarintyg som sträcker sig över den perioden och arbetsförmågan är nedsatt mot något arbete hos arbetsgivaren, säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.

Det måste alltså finnas en ansökan om ersättning som omfattar tiden från 21 december eller senare för att den sjukskrivnes rätt till ersättning ska prövas mot de tillfälligt generösare reglerna. Du som fått avslag tidigare måste också ha skyddat din sjukpenningsgrundande inkomst, sgi, under den period du varit utan sjukpenning, genom att ha varit inskriven på Arbetsförmedlingen.

Även de som har begärt att deras avslagsbeslut ska omprövas kommer att få rätten till sjukpenning prövad mot de tillfälliga reglerna, om de har en ansökan som gäller perioden 21 december till 14 mars 2020. 

På Försäkringskassan väntade man därför med att fatta beslut i omprövningsärenden som kom in i slutet av december tills den tillfälliga förordningen trädde i kraft. Har man fått avslag även på begäran om omprövning kan man överklaga till förvaltningsrätten.

Den 15 mars börjar nya regler gälla som innebär att prövningen mot hela arbetsmarknaden mildras vid dag 180.

Så gör du för att få ersättning


Vem kan söka?
– Den som har fått avslag på sjukpenning vid sjukdag 180 före den 21 december 2020. Gäller även de som fått avslag efter omprövning.
Hur gör man?
– Sök sjukpenning på nytt från den 21 december. Du kan också begära omprövning av avslagsbeslutet, men det måste göras inom två månader från avslaget. Om du fått avslag på omprövning kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
Vilken period kan jag få ersättning för?
– 21 december 2020 till den 14 mars 2021.
Vad krävs för att få ersättning?
– Du måste ha ett läkarintyg som omfattar tiden från 21 december till 14 mars, och som visar att du har fortsatt nedsatt arbetsförmåga. Under den period du varit utan sjukpenning måste du ha skyddat din sjukpenninggrundande inkomst genom att ha varit inskriven på arbetsförmedlingen.