I dag är det den 8 mars. Internationella kvinnodagen. En dag som, trots att vi befinner oss i år 2021, behövs för att uppmärksamma skillnader och orättvisor som kvinnor lever med. På jobbet, i samhället, i livet.

Vi pratar fortfarande om löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi pratar fortfarande om rätten till heltid, trygga anställningar och arbetskläder. Vi behöver prata om det för att det måste ske en förändring – nu. Det är totalt oacceptabelt att kön är avgörande för ett tryggt arbetsliv. Att arbeta heltid är dessutom grunden för en bra pension.

Ett år med coronapandemin har inte bara blixtbelyst de dåliga villkoren inom svensk äldreomsorg, utan återigen har den omänskliga sjukförsäkringen förts upp på agendan. En av Sveriges absolut största jämställdhetsfrågor.

Kommunal organiserar mer än 519 000 medlemmar. Av dessa är drygt 77 procent kvinnor. En väldigt stor del av medlemmarna har stått i pandemins frontlinje, ofta utan ordentlig skyddsutrustning.  Det finns tendenser som visar att kvinnor i högre utsträckning riskerar att drabbas av så kallad långtidscovid. 

Vi behöver en sjukförsäkring som utgår från varje individ och som bygger på rehabilitering istället för bevisbörda för den som är sjuk.

Syftet med sjukförsäkringen bör såklart vara att det ska vara just en försäkring, något som finns där som en trygghet då du behöver det som mest – när du blir sjuk. Den som arbetar och ställer upp för samhället ska kunna lita på att samhället också finns där och ställer upp för dig när du behöver det. 

Så ser det inte ut idag. Istället har vi ett system där hela bevisbördan läggs på den som är sjuk. Stöd och tid till en långsiktigt hållbar rehabilitering blir ofta lidande och för många betyder det att de behöver söka arbeten eller tvingas tillbaka för tidigt – trots att de fortfarande är sjuka.

På detta ligger även stressen över att drabbas ekonomiskt. Det är minst sagt ohållbart, och de som råkar ut för detta är väldigt ofta kvinnor som arbetar inom välfärden.

I dag är en dag då vi både kan och ska lyfta upp och hylla kvinnor, samtidigt som vi sätter strålkastarljuset på de ohållbara system som drabbar kvinnor. Den omänskliga sjukförsäkringen är ett sådant system. Är du sjuk så är du sjuk. Vi behöver en sjukförsäkring som utgår från varje individ och som bygger på rehabilitering istället för bevisbörda för den som är sjuk. En mänskligare sjukförsäkring helt enkelt.