Redan 2007 lade Nacka ner sin kommunala hemtjänst, med hänvisning till att det var svårt att få verksamheten att gå runt ekonomiskt. Strax därefter gjorde skånska Vellinge detsamma och fem år senare, 2012, följde Täby efter. Dåvarande ordförande i Täbys socialnämnd sade till Kommunalarbetaren att förutsättningarna att klara sig var bättre för de privata företagen, som inte behöver erbjuda rätt till heltid och kan ha fler timanställda

Även Upplands Väsby har lagt ner sin kommunala hemtjänst och Österåker har lagt ner all egenregi utom hemtjänsten på Ljusterö. 

Nu ser det ut att komma en ny våg av privatiseringar. I våras beslutade skånska Staffanstorp att lägga ner sin kommunala hemtjänst och nu under hösten har Sigtuna och Danderyd fattat samma beslut.

I underlag till beslutet i Danderyd står att det inte är genomförbart att få en hemtjänstbudget i balans varken under 2019 eller 2020 och att socialförvaltningen därför inte ser någon annan lösning än att lägga ner hemtjänsten. 

– Det som inte undgår att förundra mig är att när man konstaterat att vi inte har råd att bedriva hemtjänsten, då kommer man på den ljusa idén att sälja ut den, säger Susanne Lindoff Dahlqvist, ordförande i Kommunals sektion Nordost.

Hon säger att hemtjänsten är underfinansierad och helt enkelt behöver mer pengar. Enligt Susanne Lindoff Dahlqvist är det också allt färre företag som har råd att bedriva hemtjänst för den peng som de får av kommunerna. 

– Det är en fullständig katastrof. Man borde förstå att pengen inte räcker till att utföra hemtjänsten. Det är kvaliteten som får stryka på foten. Eftersom priset för driften är så låg måste företagen vända ut och in på allt för att kunna göra vinst, säger Susanne Lindoff Dahlqvist. 

Kommunens hemtjänstpersonal har reagerat med uppgivenhet på beslutet, berättar hon.

– De känner sig lämnade och utsålda och det är många som har jobbat i massor av år och sedan är det bara tack och hej. Om man inte får känna sig trygg ens hos kommunen, hur ska man känna sig trygg hos någon annan arbetsgivare?

Nu kommer det att inledas förhandlingar för det 50-talet anställda inom Danderyds kommunala hemtjänst. Några med lång anställningstid kan troligen bli omplacerade till en annan tjänst i kommunen, medan andra kommer tvingas sluta.

Det som inte undgår att förundra mig är att när man konstaterat att vi inte har råd att bedriva hemtjänsten, då kommer man på den ljusa idén att sälja ut den.

Susanne Lindoff Dahlqvist, Kommunal

I Nordanstig i Hälsingland har kommunen av besparingsskäl klubbat igenom att lägga ner den kommunala hemtjänsten på två av kommunens orter, varav den ena är centralorten Bergsjö. Kommunal beklagar beslutet.

– Vi tycker att kommunen ska vara kvar. Personalen tycker att de kunde ha fått komma med förslag på hur man kunde göra förbättringar men de känner sig inte riktigt lyssnade på, säger Anna Savolainen, ordförande för Kommunals sektion i Nordanstig.

I Nordanstig har beslutet även fått konsekvensen att en av Kommunals fackliga företrädare, Emil Thyr, har lämnat sina politiska uppdrag för Socialdemokraterna i kommunen, rapporterar Hudiksvalls Tidning.

Han säger till tidningen att det sätt som kommunen har behandlat personalen på gör att han inte är trovärdig gentemot medlemmarna om han har kvar sina politiska uppdrag i kommunfullmäktige och byggnadsnämnden.

Anna Savolainen säger att Kommunal inte är emot privata hemtjänstföretag men att de tycker att det även för kunden bör finnas valfriheten att välja kommunen som utförare. Dessutom är lönerna lägre i de privata hemtjänstföretag som är etablerade i kommunen, vilket Anna Savolainen tror är en av orsakerna till att de kan göra det billigare än kommunen.

– Kommunens personal har jobbat länge och kommit upp i en viss lönenivå. Sedan kan det kanske vara att man har mer utbildad personal inom kommunen, säger hon.

I november ska kunderna välja utförare. Just nu pågår förhandlingar för det 40-tal anställda som berörs av nedläggningen.

– Vi vet inte hur många som eventuellt kommer att få en uppsägning. I dagsläget tittar man på pensionslösningar och så kan det bli omplaceringar till andra tjänster inom kommunen.

En del personal kan även komma att börja arbeta inom de privata företag som tar över, även om ingenting är klart. Men det kommer inte att bli fråga om en verksamhetsövergång enligt lagen om anställningsskydd, där man behåller sin anställningstid från kommunen.

Vi vet inte hur många som eventuellt kommer att få en uppsägning. I dagsläget tittar man på pensionslösningar och så kan det bli omplaceringar till andra tjänster inom kommunen.

Anna Savolainen, Kommunal

Fler kommuner funderar på att gå samma väg och lägga ner sin kommunala hemtjänst. Det säger Greger Bengtsson, samordnare för äldreomsorg på arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Orsaken är det allt kärvare ekonomiska läget i kommunerna och att hemtjänsten är en verksamhet som ofta går med underskott.

– Danderyd är ett väldigt bra exempel. De har hållit på jag vet inte hur länge och försökt göra något åt att den kommunala egenregin inte gått ihop – upprättat åtgärdsplaner, tagit hjälp av olika företag och gjort det ena och det andra men inte fått till det, säger Greger Bengtsson.

Hur kan företagen bedriva hemtjänsten billigare?

– Många av företagen inom hemtjänsten är ju relativt små. Hittills har det verkat som att det inte finns så stora stordriftsfördelar inom hemtjänst utan man har kunnat klara av det här med planeringen på ett annat sätt. De säger att hur de jobbar med schemaläggning och styr arbetet med relativt små medel kan göra stora skillnader.

Men det är också välkänt att det har funnits och finns många oseriösa företag inom hemtjänstbranschen, som konkurrerar med dåliga arbetsvillkor där personalen till exempel inte får betalt för restid mellan brukarna.

Många företag saknar kollektivavtal och det är också en bransch där det förekommer rent fusk och kriminalitet. På en sådan marknad är det svårt för kommuner och seriösa företag att konkurrera.

Många av företagen inom hemtjänsten är ju relativt små. Hittills har det verkat som att det inte finns så stora stordriftsfördelar inom hemtjänst utan man har kunnat klara av det här med planeringen på ett annat sätt.

Greger Bengtsson, SKL

Greger Bengtsson säger att det absolut har funnits sådana problem och företag som konkurrerat med oseriös verksamhet, men att den nya tillståndsplikten som infördes vid årsskiftet borde få bort de oseriösa aktörerna. 

– Nu när Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) har fått det här jätteuppdraget med ägar- och ledningsprövning, om man då inte får bort fuffensföretagen vet jag inte vad man ska göra. Det är oerhört viktigt för legitimiteten, säger han. 

Ivo håller fortfarande på att pröva tillståndsansökningarna från hemtjänstföretagen. En majoritet av de som hittills fått besked har fått tillstånd.  

Susanne Lindoff Dahlqvist säger att de privata utförarna har en helt annan personalpolitik än kommunen. 

– Personalen springer fortare, de har mindre möjlighet till påverkan. Våra medlemmar älskar att ge välfärd, de springer benen av sig och kissar på sig för välfärden. Nu börjar människor att inte orka längre, vem ska då göra jobbet? Vem ska ta hand om oss? 

Privatiseringar av hemtjänsten

De här kommunerna har lagt ner sin kommunala hemtjänst:

  • Nacka (nattpatrullen är i kommunal regi)
  • Täby
  • Upplands Väsby
  • Vellinge
  • Österåker, förutom Ljusterö

De här kommunerna har tagit beslut om att lägga ner hela eller delar av sin kommunala hemtjänst:

  • Danderyd
  • Staffanstorp
  • Nordanstig
  • Sigtuna