Det blev stor uppståndelse i slutet av förra året när Huddinges vård- och omsorgsnämnd fattade beslut om att avveckla den kommunala hemtjänsten, eftersom den gått back ekonomiskt under flera år. Kommunal var kritiskt och över 4000 namnunderskrifter samlades in. Trots det fattade vård- och omsorgsnämnden beslutet att hemtjänsten ska avvecklas. Det blev dock jämnt – sex röster var för och sex emot. Men eftersom ordföranden i nämnden har utslagsröst gick beslutet igenom.

En orsak till den stora upprördheten var att beslutet fattades av nämnden utan att sedan gå vidare till kommunfullmäktige, så som det brukar gå till med större beslut. Oppositionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menade att ett så genomgripande beslut måste fattas i kommunfullmäktige. Där finns det dessutom en majoritet mot förslaget. Det sågs därför som ett sätt att få igenom ett beslut som det egentligen inte finns politiskt stöd för.

Den 17 november samlades närmare 30 hemtjänstanställda utanför kommunhuset i Huddinge för att protestera mot att lägga ner den kommunala hemtjänsten.

S, V och MP i Huddinge överklagade beslutet att inte låta kommunfullmäktige avgöra frågan. Förvaltningsrätten beslutade om så kallad inhibition, alltså att beslutet skulle stoppas i väntan på dom.

Den 29 januari kom domen – och den ger de som överklagade rätt. Kommunen bröt mot kommunallagen. Ett så genomgripande beslut som att lägga ner den kommunala hemtjänsten ska fattas av kommunfullmäktige, skriver förvaltningsrätten i domen. Enligt kommunallagen ska nämligen beslut som är principiella eller av större vikt fattas av kommunfullmäktige. Förvaltningsrätten upphäver i och med domen beslutet om att lägga ner hemtjänsten.

En av de som överklagade beslutet var Sara Heelge Vikmång, oppositionsråd och gruppledare för Socialdemokraterna i Huddinge.

Glädje efter hemtjänst­besked

Nyheter

När KA får tag på hennes politiska sekreterare på måndagseftermiddagen visar det sig att de inte känner till att domen har kommit. Sara Heelge Vikmång har inte möjlighet att låta sig intervjuas, men säger i en skriftlig kommentar att det är en ”fantastisk nyhet” att förvaltningsrätten upphäver beslutet. 

– Inte minst för Huddinges äldre och de cirka 750 brukare som skulle tvingats byta hemtjänst och de 160 anställda som riskerade att sägas upp och bli arbetslösa – mitt i en brinnande pandemi. Förvaltningsrättens dom stärker vår uppfattning om att den här frågan hör hemma i kommunfullmäktige och inte ska beslutas i ett slutet rum med ordförande Karl Henrikssons (KD) utslagsröst. Det är en seger för Huddingeborna, säger Sara Heelge Vikmång i uttalandet.

Sara Heelge Vikmång.

Det är oklart om kommunen har överklagat domen. Om förvaltningsrättens dom står fast och beslutet tas upp i kommunfullmäktige, innebär det troligen att hemtjänsten blir kvar i kommunal regi.

KA har sökt Karl Henriksson.