Socialdemokraternas replik ”Rökridåer från Västerpartiet” gör det väldigt tydligt att de absolut inte vill diskutera rut-bidraget. De nämner inte med ett ord de sex miljarder de satsar på att låta välbeställda människor slippa tvätta och möblera om. De varken kan eller vill förklara hur de pengarna gör mer nytta i fickan på de som redan har än i vår välfärd. Någon lägger ut rökridåer här, det är sant, men det är inte vi. 

Vi är så klart glada att Socialdemokraterna håller med oss om att äldreomsorgen är viktig och behöver satsas på, men vi skulle vilja se dem gå från ord till handling. 

Coronakommissionen har pekat på allvarliga problem i den svenska äldreomsorgen.  Äldre på Särskilda boenden i Sverige kunde inte skyddas på samma sätt som de skyddades i våra grannländer. Som kommissionen slagit fast så handlar det här främst om resursbrist. Det behövs mer personal och tryggare anställningar. De fyra miljarder som Socialdemokraterna avsatt är helt enkelt inte nog för att komma till rätta med problemet. 

Just nu lägger regeringen mer pengar på ett tvätt- och städbidrag än de är villiga att satsa på äldreomsorgen. Är det verkligen att lägga ut rökridåer att ifrågasätta den prioriteringen?

Att regeringen avsatt ytterligare sexton miljarder till kommunerna är visserligen bra, men de kan inte påstå att det är pengar som de har satsat på de äldre. De pengarna kan visserligen användas till att stärka äldreomsorgen, men kommunerna har som bekant mycket annat att betala för. Under och efter pandemin kommer pengarna också behöva räcka till extra insatser i skolan, till att kompensera för högre sjukfrånvaro, till ökat försörjningsstöd till de som förlorat sitt arbete under pandemin och mycket annat. Nedskärningarna fortsätter i kommuner runt om i landet, det finns många hål som de pengarna ska fylla. Hur mycket kan regeringen lova att det blir kvar åt våra äldre?

De brister som Coronakommissionen upptäckte i svensk äldreomsorg var inga nyheter för oss i Vänsterpartiet. Vi visste redan att det finns strukturella problem och att de många visstidsanställningarna gör omsorgen otrygg. 

Vill Socialdemokraterna vara med och stärka äldreomsorgen, bygga den så stark att den kan stå emot nästa pandemi så låt dem visa det. Vi är redo att samarbeta. Men just nu lägger regeringen mer pengar på ett tvätt- och städbidrag än de är villiga att satsa på äldreomsorgen. Är det verkligen att lägga ut rökridåer att ifrågasätta den prioriteringen?