Vi socialdemokrater arbetar hårt för att stärka äldreomsorgen. Pandemin har satt behovet av en starkare äldreomsorg med mer personal, tryggare anställningar, färre timanställda och högre utbildningsnivå i fokus. Det gläder oss att även Vänsterpartiet säger sig vilja förbättra situationen i äldreomsorgen. 

Våra äldre och den personal som tar hand om dem förtjänar mycket bättre.  Därför skjuter den socialdemokratiskt ledda regeringen till nästan 20 miljarder kronor till kommunerna som kan användas till äldreomsorgen under 2021. Av dem är 4 miljarder öronmärkta till just äldreomsorg och knappt 16 miljarder kronor får kommunerna själva avgöra vad de ska användas till (äldreomsorg är en av kommunernas största utgifter).

Utöver det genomför regeringen ett äldreomsorgslyft som beräknas leda till att 10 000 undersköterskor inom äldreomsorgen får vidareutbilda sig på betald arbetstid för att därefter bli fast anställda.

Att öronmärka pengar riskerar leda till extra pappersarbete och administration i kommunerna i ett läge där pengarna snabbt behöver nå personalen och de äldre, därför är merparten av pengarna inte reserverade. Detta vet såklart Andersson och Haddou.

Detta är enorma satsningar. Därför gör det oss besvikna när Vänsterpartiet nyligen genom den ekonomiskpolitiska talespersonen Ulla Andersson och den skattepolitiska talespersonen Tony Haddou väljer att framställa det som att regeringen bara satsar fyra miljarder på äldreomsorgen, vilket alltså inte är sant. Att öronmärka pengar riskerar leda till extra pappersarbete och administration i kommunerna i ett läge där pengarna snabbt behöver nå personalen och de äldre, därför är merparten av pengarna inte reserverade. Detta vet såklart Andersson och Haddou. Ändå väljer de att framställa det som att regeringen satsar mer på rut-avdrag än på äldreomsorg, vilket alltså verkligen inte stämmer.

I Göteborg, vår egen hemstad, föreslog vi socialdemokrater i vårt kommunala budgetförslag 59 miljoner kronor mer till äldreomsorgen 2021 än vad Vänsterpartiet gjorde. Detta trots att vi, till skillnad från Vänsterpartiet, inte föreslog en platt skattehöjning som slår lika hårt mot fattiga pensionärer och undersköterskor som mot höginkomsttagare och företagsdirektörer.

Detta kan vi göra för att vi sätter välfärden först och bland annat föreslår en omfördelning på hundratals miljoner kronor från byråkrati och administration till välfärd samtidigt som vi prioriterar ned onödiga projekt. Vänsterpartiet å sin sida vill mitt under brinnande pandemi lägga pengar exempelvis på vegankurser för måltidspersonal. Många frågar sig nog om det är rätt prioritering.

Sverige behöver en starkare äldreomsorg. Låt oss fokusera på det istället för att lägga ut rökridåer på debattsidor.