Efter januari-överenskommelsen tillsatte regeringen en utredning om ett förändrat rut-avdrag. Uppgiften utredarna fick var att komma med förslag om hur avdraget kan gälla fler tjänster, om taket ska höjas till 75 000 och om behovet av ett äldre-rut.

Nu har sista delen som handlar om de äldre lämnats till regeringen. Kommunals förbundsordförande Tobias Baudin reagerade starkt.

– Blir detta beslut verklighet riskerar vi att se ett systemskifte inom svensk äldreomsorg. Jag förutsätter att den socialdemokratiskt ledda regeringen aldrig lägger fram ett sådant här förslag till riksdagen, säger han i ett pressmeddelande.

Det han reagerar på är att bland annat tjänster som sällskap, matlagning, bakning samt rastning och passning av sällskapsdjur kan införas. Enligt utredningen tjänster som kan behövas av personer över 65 år, men som kanske borde införas för alla för att inte peka ut en speciell grupp.

Ett utökat äldre-rut skulle innebära att våra gemensamma skattemedel finansierar en satsning som leder till ökad ojämlikhet.

Tobias Baudin

Hos arbetsgivarorganisationen Almega är det en utveckling de välkomnar och kallar utmärkt.

– Fler rut-tjänster vinner alla på, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef.

Tobias Baudin håller inte med, han menar att det hotar systemet med en skattefinansierad äldreomsorg som alla har rätt till.

– Ett utökat äldre-rut skulle innebära att våra gemensamma skattemedel finansierar en satsning som leder till ökad ojämlikhet. Det skulle leda till undanträngningseffekter gentemot hemtjänsten, gå i konflikt med de politiska målen för äldreomsorgen och hota äldreomsorgens kvalitet, säger Tobias Baudin, förbundsordförande för Kommunal.

Tidigare i år har betänkanden från rut-utredningen lett till beslut om att rut-avdraget nu bland annat ska gälla för tjänster som flytt och tillsyn av fritidshus samt att taket höjs från 50 000 kronor och att 25 000 kronor ytterligare kan användas för ruttjänster.