– Yrkeserfarenhet och yrkesutbildning ska löna sig. Vi har valt att rikta lite större ökningar till dem som har mer yrkesvana. Därför höjer vi lite mer för dem som redan är anställda än vad vi gör på tarifferna, säger Jonas Nilsson, ombudsman, Kommunal.

En nyhet i avtalet är att arbetsgivarna tidigare ska börja göra inbetalningar till avtalspensionen. Det gynnar de yngre. Idag görs första inbetalningen vid 25 års ålder, nu sänks åldern i tre steg så att första inbetalningen sker vid 22 års ålder.

En annan förändring är att permission, alltså kort ledighet med lön, nu också gäller om den anställdes sambo drabbas av plötslig svår sjukdom, dödsfall och vid begravning.

– Vi har fått in sambo som nära anhörig, det är ett stort steg att få avtalet mer moderniserat, säger Jonas Nilsson.

Nytt i avtalet är också att den som är provanställd och varit frånvarande en längre period kan få provanställningen förlängd med motsvarande tid.

Kort om avtalet

Kommunals avtal med Almega Tjänsteföretagen för ridinstruktörer/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag gäller från den 1 januari 2021 till den 31 maj 2023.

Löneökningar:

 • Den 1 januari 2021 höjs utgående lön med 726 kronor per månad för den som är heltidsanställd och var det den 31 december 2020.
 • Den 1 juni 2022 höjs utgående lön med 589 kronor per månad för den som är heltidsanställd.

Höjning av tarifflöner:

Anställda som fyllt 16 år:

 • Den 1 januari 2021: 17 533 kronor.
 • Den 1 juni 2022: 17 886 kronor.

Anställda som fyllt 17 år:

 • Den 1 januari 2021: 18 744 kronor.
 • Den 1 juni 2022: 19 122 kronor.

Anställda som fyllt 18 år:

 • Den 1 januari 2021: 22 873 kronor.
 • Den 1 juni 2022: 23 385 kronor.

Anställda med 3 års yrkesvana:

 • Den 1 januari 2021: 24 938 kronor.
 • Den 1 juni 2022: 25 496 kronor.

Anställda med 5 års yrkesvana:

 • Den 1 januari 2021: 25 437 kronor.
 • Den 1 juni 2022: 26 007 kronor.

Övrig personal:

 • Den 1 januari 2021: 23 787 kronor.
 • Den 1 juni 2022: 24 320 kronor.

Ersättningar och tillägg:

 • Den 1 januari 2021 höjs alla ersättningar och tillägg med 2,84 procent.
 • Den 1 juni 2022 höjs alla ersättningar och tillägg med 2,24 procent.