I dessa pandemitider har människor förstått vilken viktigt roll bussförarna har i samhället. Bussförarna står alltid i den främsta linjen vad gäller transport av människor såväl inne i städerna som inom regiontrafik eller dit inget tåg går. 

Jobbet är roligt i sig, men påfrestande och ansvarsfullt med tanke på framkomlighet de tajta körtiderna, långa ramtider, hot och våld-relaterade incidenter som har gjort den här yrkesgruppen lite extra utsatt för psykosocial ohälsa.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

Majoriteten av bussförarna är i medelåldern och en del är även i riskgruppen. Det har inte undgått någon att många bussförare har dött eller insjuknat i covid-19. Många har varit sjukskrivna eller stannat hemma på grund av påtagliga symptom eller av inre oro för smittorisken. Dessa faktorer har medfört enormt lidande och skador för både individen, dess familjer samt för hela samhället. Arbetsgivarna har betalat miljontals kronor i sjukersättning under det senaste året och staten i sjukpenning. 

Bussförarna tillhör en yrkesgrupp som tillsammans med till exempel sjukvårdspersonal, butiksanställda, frisörer och massörer inte kan jobba hemifrån. 

Staten har till uppgift att skydda sina medborgare mot alla sorters utifrån kommande hot, naturkatastrofer och att säkerställa att samhällsfunktioner fungerar. För att kunna uppnå målet behövs realistiska, snabba och effektiva handlingsplaner. Dessutom borde grupper som har en viktig roll för samhällsservicen prioriteras vad gäller vaccin och skyddsutrustning. Bussförarna tillhör en yrkesgrupp som tillsammans med till exempel sjukvårdspersonal, butiksanställda, frisörer och massörer inte kan jobba hemifrån. 

Många bussförare är i riskgruppen på grund av ålder, stillasittande och sjukdomar såsom diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Regionerna har all anledning att förutom att flytta kortläsare bak i bussen för att skydda bussförarna mot smittan låta bussförarna, som är extra utsatta för smittorisken samt teknisk personal och servicehallpersonalen (som tar hand om trasiga, och eventuellt nedsmittade bussar) att vaccinera sig före vanliga friska människor och region- och kommunchefer.

Detta prioriteringskrav har även ställts av LO. Viktigt är att också Kommunal ställer hårda krav på regionerna i detta sammanhang. Prioritera dessa insatser framför slöseri med skattebetalarnas pengar till undermåliga och trafikfarliga plexiglas. Det är en prioritering som skulle vara hela samhället till gagn.