Alla bussförare vet att det är trångt på bussarna speciellt vid rusningstider. Innan framdörrarna stängdes har bussförare blivit sjuka och några har dött i covid-19. Nu är vi skyddade från smittan tack vare att främre delen av bussen är avspärrad, men risken att bli smittad när vi åker till och från jobbet och blandas med smittade resenärer är överhängande. 

Nu är semesterperioden slut och de flesta människor har börjat jobba. Detta innebär att trängseln och smittorisken på tåg och bussar ökar. Enligt Folkhälsomyndigheten och även danska studier löper buss- och taxiförare fyra till fem gånger större risk för att bli smittade av coronaviruset och även andra överförbara sjukdomar på sina arbetsplatser. 

Det är ett stort misstag att reducera trafiken, det sker dessutom på bussförarnas bekostnad.

Det är ett stort misstag att reducera trafiken, det sker dessutom på bussförarnas bekostnad. Det är nu dags att inse allvaret i smittorisken, lägga naiviteten och prestigen åt sidan och införa krav på munskydd i kollektivtrafiken. På så sätt skyddas många människor, inte minst sjukvårdspersonal, skolelever, människor i riskgruppen och många andra.

De stängda framdörrarna har fört med sig att hot och våld mot bussförare försvunnit markant. Likaså antalet krockar och skador på bussarna. Bussförarna har fått en arbetsro som vi förtjänar väl.

Bussföraren är utbildad för att på ett trafiksäkert sätt köra människor från punkt A till punkt B. Vi är inga kontrollanter eller ordningsvakter. 

Men nu skapas nya situationer som kan bli hotfulla för förarna när huvudmän och arbetsgivare vill att bussförarna ska ta ansvar för och begränsa trängseln i kollektivtrafiken. De vill att vi ska köra förbi väntande resenärer och anmäla kvarvarande passagerare till trafikledare. Det är omöjligt att hindra passagerare att kliva ombord på en fullastad buss när man måste stanna bussen för att släppa av någon som ska av. Bussföraren är utbildad för att på ett trafiksäkert sätt köra människor från punkt A till punkt B. Vi är inga kontrollanter eller ordningsvakter. 

En alternativ åtgärd skulle kunna vara att utöka antalet biljettkontrollanter. Dels för att stoppa intäktsbortfallet och dels för att stoppa icke nödvändigt resande, eftersom en del människor tror att det har blivit gratis att åka buss.

Det blir allt svårare att hålla kvar bussförare i branschen på grund av oskäliga löner, oerhört svåra och långa arbetstider samt hot om våld eller misshandel. Men samhället stannar utan Kommunals medlemmar och deras insatser. Utan vårdpersonal dör människor i sjukdomar eller av sina skador och utan bussförare kan vårdpersonalen inte ta sig till jobbet. 

Kommunals medlemmar som utgör 40 procent av LO:s medlemmar har tack vare sina stora insatser, särskilt under pandemin, hamnat i hela Sveriges blick och hela landet tackar dem. Det gäller att fortsätta kämpa för bättre saker och med övertygelse.