– Det var det här vi hade farhågor kring att när det ska prioriteras så prioriterar man sjuksköterskor. Kvar står undersköterskan och blir utan för att den har kortare utbildning. Låt inte vaccinet fördelas efter högskolepoäng utan låt det fördelas efter behov, säger Tobias Baudin.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

När Hallands sjukhus oväntat fick tillgång till 400 doser vaccin så satsade man på att vaccinera intensivvårds-, operations- och anestesivårdspersonal, även de undersköterskor som jobbar där.

Men när resterande doser skulle fördelas så skulle endast sjuksköterskor prioriteras. Sjukhuset prioriterade funktioner de ansåg vara mest sårbara. 

– Det är klart att sjuksköterskans hälsa är viktig. Men det måste vara lika viktigt med undersköterskans hälsa och mående för det är framför allt det vaccinet handlar om, att få ner sjukskrivningstalen och smittan så att man kan vara på jobbet. Att då gå och läsa på namnskyltarna vilken titel man har, att det är det som ska styra och inte behoven, det tycker jag är för jäkligt rent ut sagt, säger Tobias Baudin.

Att chefer roffar åt sig framför dem som verkligen behöver vaccinet och dessutom chefers anhöriga, det trodde man aldrig att man skulle få se i vårt land.

Tobias Baudin

Prioritetsordningen hann aldrig sättas i verket eftersom vaccineringen i regionen stoppats sedan det framkommit att vaccinet förvarats felaktigt. 

Protester har lämnats in och Kommunal i regionen har framfört till sjukhusledningen att man vill att de tänker om. Att de vaccinerar personalen avdelning för avdelning, istället för att utgå från yrkesgrupper, samt förbättrar informationen ut till personalen inför nästa vaccinationsomgång.  

– Det är bra att Kommunal lokalt ryter ifrån. Det här kan vi inte acceptera, säger Baudin.

Det har också kommit rapporter från olika delar av landet om chefer som gått före i ”vaccinationskön”. Och i Eskilstuna har det framkommit att flera chefer låtit sina anhöriga få vaccin från restdoser i stället för att ringa in ledig personal som inte varit på plats vid vaccinationstillfället.

– Det är annan del av det hela men det är helt åt fanders. Att chefer roffar åt sig framför dem som verkligen behöver vaccinet och dessutom chefers anhöriga, det trodde man aldrig att man skulle få se i vårt land, säger Tobias Baudin.