– Det här har upprört många, även sjuksköterskor som har framhållit att många av undersköterskorna har jobbat längre och är lite äldre generellt och borde prioriteras först, säger Eva Nilsson, Kommunals huvudskyddsombud vid Hallands sjukhus.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

När sjukhuset, som finns i Halmstad, Varberg och Kungsbacka, oväntat fick tillgång till 400 doser vaccin satsade man på att vaccinera intensivvårds-, operations- och anestesivårdspersonal, även de undersköterskor som jobbar där.

Men när resterande doser skulle fördelas så skulle endast sjuksköterskor prioriteras. Sjukhuset prioriterade funktioner de ansåg vara mest sårbara.

Sjuksköterskor har även tidigare prioriterats med till exempel högre natt-ob så detta väcker känslor av bortprioritering åter igen, påpekar Eva Nilsson. 

– Undersköterskor och sjuksköterskor jobbar ju sida vid sida med patienterna.

Det här har upprört många, även sjuksköterskor som har framhållit att många av undersköterskorna har jobbat längre och är lite äldre generellt och borde prioriteras först.

Eva Nilsson, Kommunal

Under torsdagen överlämnade de anställda vid akuten i Halmstad protestlistor till sjukhusledningen med omkring 60 namnunderskrifter. 

Nu har aldrig prioritetsordningen hunnit sättas i verket eftersom vaccineringen i regionen stoppats sedan det framkommit att vaccinet förvarats felaktigt.

Och regionen tycks dessutom ha tagit till sig av kritiken.

– Eftersom vi inledningsvis har en begränsad mängd vaccin så har vår ansats varit att först vaccinera de funktioner där vi är som mest sårbara. Det har aldrig varit vår mening att sätta professioner mot varandra eller att värdera dem olika. När vi får mer vaccin kan det vara rationellt att byta tågordning, säger sjukhuschefen Carolina Samuelsson till Hallandsposten som först rapporterade om detta.

Kommunal har fört fram till sjukhusledningen att man vill att de tänker om och att de vaccinerar personalen avdelning för avdelning, istället för att utgå från yrkesgrupper samt förbättrar informationen ut till personalen inför nästa vaccinationsomgång.  

– Hur det blir med prioriteringen framöver vet vi inte. Men vi får hoppas att de tänker om, säger hon.

Innan vaccineringen stoppades hade 157 personer inom intensivvården och på operationsavdelningar hunnit bli vaccinerade.