Hur skulle du beskriva det svenska klassamhället i dag?

– Den största förändringen är att vi har gått från ett samhälle där ambitionen var att minska klassamhället, men sedan 1980-talets början har klyftorna ökat hela tiden och fortsätter öka. Jag menar att dagens klassamhälle är orsakat av medvetna politiska beslut. Det är ett svek mot arbetarklassen som betalar priset.

Boken presenterar mycket statistik, är det något i den som har överraskat dig eller som sticker ut?

– Ja, i inkomststatistiken ser man att de flesta i Sverige ligger på ungefär samma nivå. Men den lilla eliten på toppen är så groteskt rika, de har dragit ifrån något otroligt. Alla får stå tillbaka för några få på toppen som fått enorma skattesänkningar. En procent äger nästan halva Sverige. Det är groteskt ojämlikt. Varför gör politiken inte något åt det? Sverige är rikare än någonsin men kommunalarna får mindre och mindre av kakan. Vi pratar om invandring men vi pratar inte om hur många miljardärer Sverige tål.

Den stora konflikten går inte mellan undersköterskan och sjuksköterskan utan mellan löntagarna och den som äger det privata sjukhuset.

Boken är en gedigen genomgång på 752 sidor, vem hoppas du ska läsa den?

– Förhoppningsvis massa LO-medlemmar, det finns en studiehandledning i boken så man kan starta en studiecirkel och diskutera frågorna: Hur ser samhället ut och hur vill vi att det ska se ut? Den andra gruppen är beslutsfattare i fackförbunden och politiken. Jag vill också att många journalister och ledarskribenter läser boken, det här kanske rubbar deras bild av Sverige. En del har en bild av att medelklassen är ”Solsidan” men medelklassen är ”Svensson Svensson”. Den stora konflikten går inte mellan undersköterskan och sjuksköterskan utan mellan löntagarna och den som äger det privata sjukhuset.

Vilken klassdebatt vill du se i år?

– Först en klassdebatt om corona, vilket man kan se tendenser till, om skilda villkor och verkligheter: Vilka tvingas jobba i frontlinjen och vilka kan sitta hemma? Sen skulle jag vilja se att vänsterpolitiker och fackförbund mobiliserar reformförslag och försöker förändra den här världen. Jag tycker också att man ska förbjuda vinstdrivande skolor.

Fotnot: ”Klass i Sverige – Ojämlikheten, makten och politiken i det 21:a århundradet ges ut av idéinstitutet Katalys i samarbete med Arkiv förlag.