Alla anställda inom vård och omsorg i Jönköpings kommun som är prioriterade att få vaccin mot covid-19 får vaccinera sig på arbetstid. Om vaccinationen inte går att genomföra under arbetstid ersätts den anställda med en timma som kan tas ut i tid eller pengar. Det gäller oavsett om man är tillsvidareanställd eller timanställd.

– Vaccinet blir jätteviktigt för att vi ska kunna råda bot på pandemin och vi som arbetsgivare är måna om våra medarbetare och deras hälsa. Därför är det viktigt att underlätta för medarbetarna att få vaccinet. I förlängningen handlar det givetvis också om en patientsäkerhetsaspekt, säger Stefan Österström, socialdirektör i Jönköpings kommun.

Vaccinering mot covid-19 – det här gäller.

Covid-19 – vaccinering

Vaccination på jobbet – det här gäller

KA reder ut

Han menar att vaccinet kan ses som ytterligare en del i medarbetarnas skyddsutrustning:

– Det är inte en slump att det finns en prioriteringsordning för att få vaccinet. Och då är vi förstås särskilt angelägna att kunna ge de medarbetare som jobbar nära covid-19 så mycket skydd som möjligt. Det här är ett sätt att underlätta och ge en ersättning om du inte kan ta vaccinet under arbetstid, säger Stefan Österström.

Just nu är vaccineringen av prioriteringsgrupp 1 igång. Det gäller personal i hemtjänst och på särskilda boenden. När vaccineringen av prioriteringsgrupp 2 sätter igång i Jönköpings kommun – personal i LSS-verksamhet, gruppbostäder, daglig verksamhet – kommer samma form av ersättning att gälla för dem.

Man har ingen meddelarskyldighet till sin arbetsgivare att man tagit vaccin eller inte. Vår uppfattning är att vi inte ska föra statistik över det.

Stefan Österström, socialdirektör Jönköpings kommun

Hur stor andel av personalen som vill ta vaccinet vet inte Stefan Österström. Han har ingen sådan statistik och ska inte heller ha, menar han:

– Man har ingen meddelarskyldighet till sin arbetsgivare att man tagit vaccin eller inte. Vår uppfattning är att vi inte ska föra statistik över det. Jag vet att det finns medarbetare som känner oro men det är inget vi dokumenterar. Däremot kan vi informera om betydelsen av vaccin och ge ersättning om man tar det på sin fritid.