Det nya bussbranschavtalet gäller från 1 januari 2021 till och med den 30 september 2023. Avtalet ligger i nivå med märket för övriga arbetsmarknaden, 5,4 procent.

Löneökningarna från 1 maj innebär en satsning på de med längst år i yrket. I bussbranschavtalet har förare en lönestege beroende på hur länge de har kört. Löneökningarna blir större ju högre upp i lönestegen de är placerade. Det skiljer 280 kronor i påslag mellan lägsta och högsta nivån i stegen.

– Vi har även enats om en arbetsgrupp för att se över lönestrukturen, bland annat möjligheten att bygga på stegen för premiera dem med många år i yrket. I dag tag tar stegen slut efter åtta år, säger Mario Gavran.

Övrig personal, i verkstad, service och tvätt och andra, har individuella löner där alla bidrar med lika mycket till potten utan att den, som i andra av Kommunals avtal, ska ge mest till yrkesutbildad personal.

– Det fanns inget krav från vår avtalsdelegation att göra en motsvarande satsning på yrkesutbildade i avtalet. Men det kan drivas lokalt i pottförhandlingarna där, säger Mario Gavran.

Lönerna för de kommunala bussbolagen, i Sobonas trafikavtal, höjs från den 1 oktober 2020. Mario Gavran säger att det inte var möjligt att få igenom i Bussbranschavtalet.

– Arbetsgivarna sa bestämt nej. De hänvisade till överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv i våras om att avtalen ska förlängas i sju månader. Bussbranschavtalet skulle ha gått ut sista september 2020 men förlängdes till sista april 2021. Därför blir det löneökningar från 1 maj, säger Mario Gavran.

Mario Gavran, Kommunal.
Mario Gavran, Kommunal.

Han tillägger att det var andra förutsättningar i förhandlingarna med Sobona om ett nytt trafikavtal.

– Där handlade det om att slå ihop flera Sobonaavtal och få dem mer lika varandra. Därför tyckte arbetsgivaren att det fanns ett värde i att lönerna i olika avtal höjdes samtidigt. Men Sveriges Bussföretag sa nej till höjda löner från 1 oktober, liksom till krav om retroaktivitet och engångsbelopp, säger Mario Gavran.

Höjda ob-tillägg är ett starkt krav bland bussförare. Avtalet innebär att vardags-ob höjs med betydligt mer än lönerna, 37 procent. Helg-ob höjs med 8 procent. Beställningstrafikens ob-ersättning vid storhelg förlängs med en timme.

Ändrade arbetstider med kortare ramtider och mindre pressade scheman är ett krav från många förare inför årets förhandlingar.

Men här blir det inga förändringar.

– Det var tvärt nej från arbetsgivarna. Men vi har i Kommunal en utbildningssatsning för våra listombud för att ge dem stöd att agera när arbetstiderna blir hälsofarliga. Det handlar till exempel om hur ofta förare tvingas köra i scheman med lång ramtid, säger Mario Gavran.

Däremot finns två överenskommelser i avtalet om tjänster som påbörjas och avslutas på skilda platser. Det har varit ett krav från förare under många år att det i avtalet ska skrivas in att tjänster ska påbörjas och avslutas på samma ställe.

Nu ska arbetsgrupp mellan fack och arbetsgivare titta på hur detta kan regleras i kommande avtal. Och en gemensam nämnd bildas för att försöka hantera problem, ge råd och vägledning, där det i dag finns problem lokalt i bussföretagen i det enskilda fallet.

– Vi har definitivt inte släppt vårt krav, nu känns det som att vi har tagit steg framåt för att lösa problemet med att tjänster inte påbörjas och avslutas på samma ställe, säger Mario Gavran.

Enligt honom är det en enig avtalsdelegation som står bakom det nya bussbranschavtalet.

– Ingen i delegationen sa nej, säger han.

Mer om bussbranschavtalet

Löneökningar

Första löneökningen 1 maj 2021 är 2,38 procent 

 • Lönegrupp 1: 500 kronor
 • Lönegrupp 2: 548 kronor
 • Lönegrupp 3: 560 kronor
 • Lönegrupp 4: 606 kronor
 • Lönegrupp: 5: 780 kronor

Andra löneökningen 1 Oktober 2022 är 2,38 procent

 • Lönegrupp 1: 509 kronor
 • Lönegrupp 2: 560 kronor
 • Lönegrupp 3: 574 kronor
 • Lönegrupp: 4: 620 kronor
 • Lönegrupp 5: 800 kronor

Arbetstagare med individuell och differentierad lön

 • 1 maj 2021 sker en ökning till potten med 667 kronor
 • 1 oktober 2022 sker en ökning till potten med 683 kronor

Lägstalöner

För medarbetare som under innevarande kalenderår fyller lägst 18 år höjs lägstalönerna med 2,38 % respektive 2,38 % enligt följande: 

 • 1 maj 2021: 20 642 kronor 
 • 1 oktober 2022: 21 133 kronor 

Ersättningar och tillägg

Ersättning för obekväm arbetstid höjs för de som kör linjetrafik så att det blir samma summa som för de som kör beställningstrafik.

 • Enkel (vardags-ob) höjs till 27,10 kronor (+ 37,7%)
 • Kvalificerad (helg-ob) höjs till 42,56 kronor (+ 8%)
 • 1 maj 2021 förlängs beställningstrafikens ob-ersättning för storhelg med en timme och omfattar tid fram till klockan 07:00 i stället för till klockan 06:00. 

Dessa och övriga ersättningar höjs 1 maj 2021 med 2,98% och 1 oktober 2022 med 2,38%.

Övriga villkor

Vid planerad/känd frånvaro om minst 30 kalenderdagar kan avdrag dock göras på innevarande månadslön. Om detta görs ska arbetstagaren informeras.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper tillsätts för att främja parternas arbete för ökad attraktiviteten inom bussbranschen.

Uppdrag 1

Arbetsgruppen ska undersöka den rådande lönestrukturen för bussförare. En utgångspunkt är att se över kollektivavtalets lönetabell, avtalsbilaga H, samt hur eventuella ändringar i tarifferna skulle påverka den rådande lönestrukturen.

Fortsättning på arbetet sedan föregående avtalsperiod angående individuell lönesättning för övrig personal.

Uppdrag 2 

Arbetsgruppen ska utreda och analysera frågeställningarna som uppstår med att en tjänst påbörjas och avslutas på skilda platser.

Förslag till avtalstexter ska redovisas för parterna.

En referensgrupp skapas för att bistå arbetsgruppen. Referensgruppen ska stå till arbetsgruppens förfogande genom bland annat inhämtande av fakta och underlag.

Partsgemensam nämnd 

Därutöver tillsätts en partsgemensam nämnd för att hantera frågor kopplat till att en tjänst börjar och slutar på olika platser. Nämnden ska vid förfrågan från endera parten bistå med vägledning och rekommendation om hur denna fråga bör hanteras av lokala parter i det enskilda fallet.