När Kommunal inte fått gehör för kravet på löneökningar för anställda med yrkesutbildning inom privat vård och omsorg lade facket i förra veckan ett varsel om blockad mot övertid och nyanställningar i ett första steg och strejk i ett andra steg. Detta gäller avtalen med Vårdföretagarna för äldreomsorg, (bransch F), och vård och behandling samt omsorg (bransch E).

Vårdföretagarna ingår i Almega som Kommunal tecknar avtal med för ett flertal branscher. Som en reaktion på varslet har Almega nu pausat alla förhandlingar. Det betyder att gällande avtal förlängs tills vidare.

– Vi har fått besked från Almega att förhandlingarna pausas, så fort de vill så upptar vi förhandlingarna, säger Chamilla Bohman, enhetschef, Kommunal.

Chamilla Bohman.

Om detta påverkar resultatet av förhandlingarna kan hon inte kommentera i det här läget.

Kommunal har heller inte fått signaler om att Almega skulle komma att vidta någon typ av motåtgärder på de avtalsområden där förhandlingarna nu är vilande.

Att pausa förhandlingar för andra avtal vid varsel om stridsåtgärder följer spelreglerna vid förhandlingar enligt Almega.

– Historiskt har det varit så att när ett förbund vidtar stridsåtgärder, då bryter man alla kontakter, nu har vi föredragit att säga att vi tar paus i förhandlingarna för att det inte ska låta så konfrontativt, säger Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega.

Stefan Koskinen.

Han tror dock inte att detta har så stor betydelse för anställda på avtal där förhandlingarna nu skjuts upp. Skälen är att de avtalen som omfattar flest anställda, i det här fallet Vårdföretagarna, ofta sätter normen.

– Det brukar ju vara så att lösningar som hittas på större områden kan gör att det blir lättare att hitta lösningar på mindre områden, säger Stefan Koskinen.

Att Almega skulle agera med motåtgärder på de avtal där förhandlingarna nu pausats är inte troligt.

– Om det skulle komma ett varsel till, då kopplas ytterligare en medlare in och då kan de komma till olika lösningar, det vill ingen part ha, säger Stefan Koskinen.

När avtalen med Vårdföretagarna är klara återupptas de andra förhandlingarna.

– Man ska inte se på tiden som att det fördröjer dem, utan det kan gå fort, säger Stefan Koskinen.

Kommunal förhandlar dock fortfarande om nya avtal för flera andra yrkesgrupper, till exempel bussförare, de förhandlingarna har inte pausats.

Även förhandlingarna med Visita om nya löner för anställda i storkök fortsätter, det gäller även förhandlingarna med Gröna arbetsgivarna om villkoren för anställda i jordbruksverksamhet.

Här är förhandlingarna som pausats

Almega Tjänsteföretagen – Banarbetare vid travbanor.

Almega Tjänsteföretagen – Hästskötare och övrig personal hos travtränare och galopptränare.

Almega Tjänsteföretagen – Ridinstruktör/ridlärare, hästskötare och övrig personal hos ridhusföretag.

Almega Tjänsteföretagen – Arenor, bad och idrottsanläggningar.

Vårdföretagarna – Personlig assistans (bransch G).

Almega Tjänsteförbunden – Serviceentreprenad.

Almega Tjänsteförbunden – Hemserviceföretag.

Vårdföretagarna – Ambulanssjukvårdare (Bransch H).

Almega Tjänsteföretagen – Friskoleavtalet.