Kommunal och övriga 13 LO-förbund har ett gemensamt bemanningsavtal med Kompetensföretagen inom Almega.

Parterna kan inte enas om ett nytt avtal som följer industrins norm för löneökningar, märket. Fack och arbetsgivare har olika sätt att räkna när det gäller hur de nya pensionsreglerna mellan LO och Svenskt Näringsliv ska betalas.

Pensionsreglerna säger att även yngre ska kunna tjäna in till sin tjänstepension när de börjar jobba. Tidigare var gränsen från 25 år.

Fack och arbetsgivare är överens om att räkna av den kostnaden för arbetsgivarna från löneutrymmet, med omkring 0,2 procent från märket på 5,4 procent under avtalsperioden.

Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet, säger att de bemanningsanställda inte ska behöva räkna av för nya pensionsregler två gånger.

– Kompetensföretagen anser att de omkring 0,2 procenten ska räknas av från semesterlön eller andra ersättningar i avtalet. Men de bemanningsanställda betalar för pensionsavtalet genom att de följer lönen i de företag de är uthyrda till. Den lönen har ju minskat med omkring 0,2 procent i förhållande till märket, säger han.

Varslet är i två steg. Det första träder i kraft den 18 december klockan 06.00. Då införs nyanställningsblockad, övertidsblockad och mertidsblockad.Den andra delen i varslet träder i kraft den 7 januari klockan 06.00 och omfattar strejk för cirka 1 000 inhyrda vid åtta arbetsplatser, ingen av dessa ingår i Kommunals verksamhetsområden.

Totalt finns det 188 bemanningsanställda medlemmar i Kommunal, på 35 företag.