I våras var Växjö relativt förskonat från coronaviruset. Men den senaste månaden har smittan ökat kraftigt och Centrallasarettet har larmat om stor belastning. Undersköterskan Stefan Wernersson arbetar vanligtvis på en akutgeriatrisk avdelning, som nu är omgjord till covidavdelning. 

– Det är ett jättetryck och en hård belastning på all personal. Man pusslar så att det ska finnas personal och vara en bra och patientsäker vård. Det finns såklart en jätteoro hos personalen att man ska smitta både patienter och kolleger, säger Stefan Wernersson.

Han säger att det är svårt att få ihop bemanningen ibland eftersom flera i personalen är sjuka. 

– Det blir att man får jobba extrapass. Vi har en jättebra grupp, det är viktigt att prata med varandra så att man inte gör för många pass och jobbar slut på sig. Det gäller att vi ska orka med hela vägen, att man hjälps åt att pusha varandra. 

Stefan Wernersson har själv haft covid-19, för bara några veckor sedan. En majoritet av kollegerna på avdelningen har också testat positivt, de flesta under hösten.