Från den 1 december höjs lön, ersättningar och tillägg (Se faktaruta nedan).

Kommunals ombudsman Mario Gavran är mycket nöjd med avtalet.

– Vi har fått ett bra avtal för människor som inte kan jobba på distans och som själva är väldigt utsatta under pandemin, säger han.

Att avtalet inte innehåller något engångsbelopp eller retroaktivitet beror enligt honom på att det var så kort tid som de som arbetar i Samhall fick vänta på nya löner.

Samhallavtalet gick egentligen ut den sista september men förlängdes i två månader på grund av coronapandemin. Det nya avtalet gäller från 1 december 2020 till den sista september 2023.

Förutom löneökningar innehåller avtalet bland annat en arbetsgrupp som ska se över lönesystemet.

– Nuvarande avtalskonstruktion har inte fungerat som det var tänkt. Det innehåller bland annat ett mångkunnighetstillägg, men anställda har inte flyttats upp till högre lön i den takt som de ska. Vi vill ändra på det, säger Mario Gavran.

Så blev avtalet

Lön:

 • 1 december i år höjs grundlönen med 495 kronor, till 21 969 kronor.
 • 1 oktober 2021 höjs grundlönen med 495 kronor, till 22 464 kronor.
 • 1 oktober 2022 höjs grundlönen med 428 kronor, till 22 892 kronor.
 • Totalt höjs lönerna under avtalsperioden med 1418 kronor. Till det kommer 10 kronor i höjda pensionsinbetalningar.

Ersättningar och tillägg:

 • Tillägg för övertid, obekväm arbetstid och skiftarbete samt gränsvärde för semesterutfyllnad höjs med avtalets värde vid samma tidpunkter som grundlönen höjs.

Lönebidrag (LFU):

 • 1 december höjs lönen vid heltidsanställning med 300 kronor, till 18696 kronor.
 • 1 oktober 2021 höjs lönen med 350 kronor, till 19046 kronor.
 • 1 oktober 2022 höjs lönen med 357 kronor, till 19043 kronor.

Semesterlön:

 • Från den 1 december i år utbetalas 1120 kronor per semesterdag.
 • Från den 1 oktober 2021 utbetalas 1142 kronor per semesterdag.
 • Från den 1 oktober 2022 utbetalas 1158 kronor per dag.

Anmälan om sjukdom:

 • Den anställde behöver inte längre lämna en skriftlig försäkran till arbetsgivaren om att hen har varit sjuk.

Semester:

 • Den som 1 december i år har mer än 25 sparade semesterdagar kan ta ut de överstigande dagarna till och med den 31 mars 2023. De överstigande semesterdagar som då kan finns kvar ersätts kontant med semesterlön.

Arbetsmiljö:

 • Skyddsombud kommer att få utökad kompetensutbildning som motsvarar deras behov.