När Kommunalarbetaren talade med Tommy Eriksson i våras arbetade han uteslutande med provtagning av misstänkta coronapatienter. Det gör han inte längre, men han säger att uppskattningsvis 70 procent av körningarna i  dag handlar om misstänkta coronafall. 

En orsak till att så stor del är corona är att många, framför allt äldre, inte vågar åka in på sjukhus.

– De kanske skulle ha behövt det.

Tommy Eriksson misstänker att han själv smittades tidigare i år, men antikroppstestet visade inget resultat.

– Jag hade ont i kroppen, huvudvärk och influensasymtom. Jag tror att jag hade det.

Tommy Eriksson berättar att en ambulanssjukvårdarkollega bekräftats med covid-19. Och så säger han att tiden han arbetat med corona jämfört med åren innan sticker ut på flera sätt.

– Många är dåliga, riktigt dåliga. Jag tycker att det är jobbigt. Det är som samhället i övrigt, man måste tänka sig för hela, hela, hela tiden. Vad man än gör.