Avtalet mellan Kommunal och Sveriges Skorstensfejarmästares riksförbund, SSR, gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Löneökningarna är i nivå med det så kallade märket på arbetsmarknaden.

För de som går på tarifflöner innebär det 3,4 procent från 1 november 2020, 2,0 procent 1 april 2021 och 1,4 procent 2022. På de arbetsplatser där man tecknat lokala avtal om individuella löner höjs de med 3,4 procent, 2,0 procent och 1,4 procent från samma datum, varav en viss del av procenten avsätts till att fördelas i lokala förhandlingar.

Avtalet innebär också en utökning av när arbetspassen kan schemaläggas, vilket är anledningen till att den totala löneökningen landar på 6,8 procent. Från 1 april 2021 blir det tillåtet att schemalägga mellan klockan 06-18 helgfria vardagar och från 1 april 2022 mellan 06-20. I dag får man schemaläggas till senast klockan 17.

– Men det är jätteviktigt att belysa att det fortfarande är så att man ska sträva efter att det ska vara åtta timmars arbetsdag och att den ska vara sammanhållen, säger Lena Byström, gruppchef på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

Tidsramarna för ob-ersättningen har också utvidgats.

För arbete utöver schemat, som sker i direkt anslutning till ordinarie arbetstid, blir övertidsersättningen 130 procent, eller 78 minuter kompledighet, per arbetad timme. 

Avtalet innebär också att arbetsgivaren ska erbjuda och stå för kostnaderna för relevanta vacciner, som TBE och stelkramp. De anställda får också rätt till ”relevanta och regelbundna” hälsoundersökningar på betald arbetstid, som arbetsgivaren betalar.

– Det är positivt att vi har det i kollektivavtalet, säger Lena Byström.

Avtalet omfattar cirka 800 personer.

Fotnot: Läs mer om det nya avtalet hos Kommunal (extern länk).