Med den andra vågen av corona-viruset har antalet covid-patienter ökat i sjukvården.

– Det har varit tufft att starta om, att plocka fram kartongerna med skyddsmasker. Undersköterskorna är ju de som står längst i skyddsutrustningen. Jag ser hur trötta de är, de är helt slut, min fru står mitt i detta, säger Daniel Brehmer.

Under våren fick inte de anställda i Region Östergötland någon extra ersättning för arbetet med covid-patienter. Men sedan den första november får nu alla som arbetar på avdelningar som har minst 50 procent covid-patienter extra ersättning. Både ordinarie personal och de som tillfälligt arbetar på avdelningen får ersättningen som även är den samma för sjuksköterskorna.

– Det är det mest rättvisa, säger Daniel Brehmer.

Ersättningen är alltså 300 kronor extra per pass samtidigt som kvalificerad övertid betalas med 290 procent i stället för 240 procent.