OBS! Missa inte texten under grafiken!

Bussförare, anställda i privata städföretag, på Samhall och inom jordbruk får ledigt med lön den dagen de fyller 50 år, förutsatt att de skulle ha arbetat den dagen.

Men för majoriteten av Kommunals medlemmar som arbetar i vården finns inga garantier i avtalen om ledighet på 50-årsdagen.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, lyfter att det finns andra möjligheter till ledighet.

– Vi har ganska generösa semestersparanden, man kan spara 30 dagar, utöver det kan man spara 180 timmar, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef. 

Hon nämner också att det finns olika lokala lösningar som gör det möjligt att ta ledigt, till exempel en timbank. Till det kommer att det kan finnas kommuner som har egna policyer eller lokala avtal som ger möjlighet till ledighet med lön i ytterligare fall. 

Kommunal framhåller att avtalet med SKR har fler semesterdagar från det man fyller 40 och 50. Detta gäller även avtalen för anställda i privat vård och omsorg samt anställda i Svenska kyrkan. 

Inte heller anställda i privat vård och omsorg får enligt avtal ledigt med lön den dagen man fyller 50 år. 

– Det är upp till företagen att ha en lokal policy, säger Per Östlund, arbetsrättsexpert, Vårdföretagarna.

Men ett undantag för anställda i privat vård finns. Det är ambulanssjukvårdare som får ledigt med lön på sin 50-årsdag enligt avtalet med Vårdföretagarna.