På brandstationen i Halmstad arbetar brandmännen hårt för att sanera sig efter en insats och minska risken för att utsätta sig för giftiga ämnen. Det brandmännen Joakim Gustavsson och Pär Härdeman som drivit igenom förändringarna.

Brandstationen i Halmstad ser ut som de flesta stationer – utifrån. Där inne finns en ombyggd del som inte är som på andra stationer. Den består av två väl skilda delar och är röd- respektive grönmarkerad. Färgen röd står för kontaminerad, alltså smutsig, och grön för sanerad, tvättad och klar. Det luktar rent och fräscht.

– Det började utifrån projektet Friska brandmän i Skellefteå, de var först ut i Sverige och det var dem som fick oss att inse vikten av ren miljö, säger Pär Härdeman.

Han blev intresserad av arbetssättet och ville göra något liknande på sin station.

Pär Härdeman visar den specialbyggda tvättstationen på brandbilen där brandmännen kan tvätta av sig efter en insats. Det finns också en liten kran på bilen för att spola av smutsiga kängor.

Att brandmän är mer utsatta för skadliga ämnen än andra yrkesgrupper är väl känt. Under en brand kan giftiga partiklar kan ta sig in genom huden och munnen, och upprepad exponering av hälsofarliga ämnen kan öka risken för allvarlig sjukdom, som KOL och vissa cancerformer. 

Förr var det vanligt att gå runt i sina illaluktande ställ ett bra tag efter en insats.

Pär Härdeman fick igenom sin idé, och tillsammans med kollegan Joakim Gustavsson började de för sex år att driva igenom en förändring. Med projektpengar skulle brandstationen byggas om för att anpassas.

– Vi fick vara med i hela processen. Vi gjorde ritningarna och fick sitta med på byggmötena. Allt är skapat efter våra idéer, säger Joakim Gustavsson.

I stället för att hänga runt i illaluktande ställ i timmar, kan några sanera ut sig och sin utrustning och få lite återhämtning. Kommer det ett larm till finns det ett par fräscha brandmän att skicka ut igen.

Pär Härdeman

Förutom ombyggnationen har de skapat tydliga saneringsrutiner efter en insats. Det är här de röda och gröna presenningarna kommer in. Det handlar om att tydligt separera smutsigt och rent. När en insats är klar avgör befälet vilka som inte längre behövs på platsen och kan saneras.

Först läggs smutsig utrustning i taklådan. Inget kontaminerat ska in i bilen. De vecklar ut presenningarna och tvättar av sig. Via en dörr in till bilen finns en specialbyggd tvättstation med varmvatten, tvål och rengöringsmedel. Nertill på bilen finns en kran där smutsiga kängor kan grovtvättas. Larmställ, underställ och annan utrustning läggs i tvättpåsar som sedan läggs i taklådan. Efter det får brandmannen ställa sig på den gröna, rena mattan, ta på sig rena kläder och åka tillbaka till stationen för en dusch.

I den röda delen av brandstationen diskar och tvättar Joakim Gustavsson kontaminerad utrustning. Smutsiga saker får aldrig komma ut i den rena, grönmarkerade delen av stationen.

På stationen får allt vädras i 24 timmar, därefter ska all utrustning tvättas och diskas i det nybyggda utrymmet på stationen som alltså består av en röd- och en grönmarkerad del. Utrustningen som ska tvättas får bara tas in till den röda delen.

Ryggplattor och tuber ställs i specialbyggda diskställ och placeras i diskmaskinen.

När det är klart och allt är rent skickas det ut genom en lucka till den gröna, rena delen. Med hjälp av vagnar forslas tvättade kläder till torkrummet och tuber och annat till rätt plats, redo att användas igen.

Projektet i Halmstad kallas Ren miljö.

– Det är jättestor skillnad mot förut. Då kunde det lukta rök in i köket. Man själv luktade alltid, säger Joakim.

Joakim Gustavsson

Ålder: 35.

Bor: Steninge.

Yrke: Brandman

År i yrket: 11.

Lön: 27 000 (grundlön).

Till på köpet har de fått bättre ordning på alla saker, men också mer struktur efter en insats.

– I stället för att hänga runt i illaluktande ställ i timmar, kan några sanera ut sig och sin utrustning och få lite återhämtning. Kommer det ett larm till finns det ett par fräscha brandmän att skicka ut igen, säger Pär.

Pär Härdeman

Ålder: 36.

Bor: Halmstad.

Yrke: Brandman.

År i yrket: 13.

Lön: 27 000 (grundlön).

Inom Halmstad räddningstjänst finns förutom heltidsstationen fem Ribstationer (deltidsstationer). Även deltidsbrandmännen har nytta av omgörningen. De sanerar sig också och får sin utrustning tvättat och diskad.

Även om de kommit långt i Halmstad har brandmännen fler idéer. De vill utveckla konceptet och just nu byggs en särskild depåbil som ska kunna användas vid större insatser. Bilen byggs med en grön och en röd sida vilket betyder att brandmännen kommer att kunna sanera ut sig ännu bättre på plats.

Även om Pär, Joakim och deras nästan 50 kolleger i yttre tjänst är nöjda med vad de åstadkommit så har det tagit mycket tid.

– Efter en insats tar det väldigt lång tid. Men det får det vara värt. Det handlar ju om vår hälsa, säger Pär Härdeman.

Tips för att komma i gång:

  1. Acceptera att det kommer att ta tid.
  2. Tänk långsiktigt och dela upp momenten.
  3. Lägg upp en tidsplan.
  4. Se till att få delta i utformningen.
  5. Krångla inte till det. Den rena vägen ska vara den lätta vägen.