För att ytterligare stärka arbetet för brandmän utser Kommunal Magnus Sjöholm och Mikael Svanberg till förbundsombudsmän från och med den 1 september.

De ser fram emot att få fortsätta sitt arbeta med att mer få upp brandmännens agenda på dagordningen.

– Vi vet att det finns en stor förväntan från många brandmän att få se något handfast från Kommunals sida. Det fackliga engagemanget på arbetsplatserna generellt har sjunkit, men vi är övertygade om det behövs mer. Kommunal har verkligen visat att man tagit ett branschinitiativ. Det är en trovärdighetsfråga att det finns personer med den bakgrund vi har, säger Magnus Sjöholm, som närmast kommer från jobb som brandman i Attunda och suttit i konkurrerande Brandmännens riksförbunds styrelse.

Under 2019 tog Kommunal aktiva steg mot att försöka bli det självklara fackliga valet för alla brandmän. Bland annat rekryterade Kommunal Magnus Sjöholm och Mikael Svanberg från Brandmännens riksförbund, BRF, och bildade tillsammans med ytterligare två brandmän projekt Räddningstjänst. KA gjorde då en längre intervju med de fyra om hur arbetet skulle gå till.

Bland annat var de ute på en turné på närmare 90 olika brandstationer för att lyssna in vilka frågor brandmännen vill att Kommunal ska jobba med.

Under våren har arbetet inte varit i gång på samma sätt på grund av pandemin, till exempel gick det inte att göra stationsbesök som planerat.

– Vi har haft en bra verksamhet inom räddningstjänsten de senaste åren, men vi kan ändå konstatera att vi bara lyckats organisera ungefär hälften av de anställda i den sektorn. Vårt mål är att alla inom räddningstjänsten ska känna att Kommunal är relevant för dem. Därför tror vi att Magnus och Mikaels erfarenhet stärka Kommunal och vårt mål att ena räddningstjänsten, säger Johan ingelskog, chef för Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet och som varit huvudansvarig för projekt Räddningstjänst.

De frågor som de blivande förbundsombudsmännen och många brandmän vill förbättra är bland annat den så kallade brandmannapensionen samt arbetstider och bemanning.

– Det finns några surdegar, bland annat pensionen som ska omförhandlas så fort vi har ett nytt kollektivavtal påskrivet, säger Mikael Svanberg, brandbefäl på Solna brandstation inom Storstockholms brandförsvar och som tidigare var förste vice ordförande i BRF.

Andra viktiga frågor för många brandmän är sommarsemester samt problematiken kring att brandmän löper större risk än andra att drabbas av cancer.

Det finns också tankar i Kommunal kring den fackliga organisationen, bland annat om det är möjligt att bilda en gemensam sektion dit alla brandmän kan vända sig.

Hur kommer brandmännen i landet att märka att Kommunal nu fördjupar sitt arbete för dem?

– Vi får in specialkompetens som jobbat med yrkesfrågorna under en längre period. Hur kan räddningstjänsten känna sig sedd i Kommunal. Vi ser det lite som ett pilotprojekt för att göra liknande lösningar inom andra lite mindre branscher där man kanske upplever att man inte syns och hörs. Det är också viktigt utifrån ett förhandlingsperspektiv, säger Johan Ingelskog.