Avtalet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, löpte ut den 31 oktober. Förhandlingarna som fortfarande pågår är inne i ett intensivare skede sedan industrins märke blev klart i går.

Märket, som ska vara norm för hela arbetsmarknaden, ger från 1 november i år totalt 5,4 procent på 29 månader. Från den 1 november ska lönerna i snitt höjas med 3 procent. Nästa höjning sker den 1 april 2022, med i snitt 2,4 procent.

Avtalet innehåller en låglönesatsning genom att alla som tjänar upp till 26 100 kronor i månaden får sin del till lönepotten beräknad från den lönen. Eftersom alla löneökningar räknas i procent blir det alltså något mer till den gemensamma potten från dem som tjänar minst.

Någon retroaktivitet finn inte i avtalet, men facken inom industrin menar att de har fått kompensation för det genom att avtalet är ”framtungt” med stor löneökning från avtalets första dag.

Utöver avtalet med SKR har Kommunal ett 20-tal avtal som löpte ut den sista oktober. De förhandlas med Sobona, KFO, IDEA och Skorstensfejarmästarnas Riksförbund.