”Vi ser hur det gängrelaterade våldet eskalerar, omfattande handel med narkotika göder den organiserade brottsligheten och kriminella nätverk som står bakom dödsskjutningar rekryterar barn till sin verksamhet”.

Nio ordförande för bland annat fackförbunden Kommunal, Lärarförbundet, Polisförbundet, Seko och Vision riktar i en debattartikel i Aftonbladet krav mot politiker att stärka det brottsförebyggande arbetet och ge deras medlemmar bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

De skriver också att hot, våld och trakasserier ökat för medlemmarna i deras arbetsvardag.

För att yrkesgrupper som fritidsledare, vård- och skolpersonal, poliser och andra ska kunna få bättre förutsättningar att lyckas i sina arbeten anser facken att det behövs ett antal åtgärder:

  • Förtydliga ansvaret för det brottsförebyggande arbetet så att det blir glasklart vilka som har ett brottsförebyggande uppdrag.
  • Regering och regeringskansliet måste ta ett samverkansansvar.
  • Större fokus på arbetsmiljöfrågorna så att medlemmarna kan känna sig trygga på arbetet.
  • Samordna medlemmarna kunskaper för ett effektivare brottsförebyggande arbete.