När beslutet om höjd pensionsålder togs för tre år sedan slog politikerna samtidigt fast att ”arbetsmiljörelaterade åtgärder för ett mer hållbart arbetsliv kontinuerligt måste övervägas”, samt att tillgången till bra företagshälsovård och rehabilitering behövde förbättras. Man lovade att rätten till a-kassa och sjukförsäkring skulle följa med upp till den höjda pensionsåldern. Idag är besvikelsen inom facken stor. 

– Det känns som att vi var nyttiga idioter, sade LO:s ordförande förra veckan och hänvisade till att mycket lite av detta har genomförts.

”Vi har inte fått någonting”

Nyheter

Enligt regeringen ska förändringarna i trygghetssystemen genomföras år 2023, då åldern för att få full pension höjs till 66 år. Det innebär att de som är arbetslösa och sjuka kan få fortsatt ersättning det sista året till pension. När det gäller åtgärder för bättre arbetsmiljö och förbättrad rehabilitering av sjuka, pekar dock facken på att det inte har hänt något.

Socialdemokraten Annika Strandhäll var socialförsäkringsminister 2017 när beslutet om höjd pensionsålder togs. Hon var också en av initiativtagarna till det partsråd som bildades med syfte att samråda med fack och arbetsgivare om vilka åtgärder som behövdes för ett hållbart förlängt arbetsliv.

Annika Strandhäll säger att de åtgärder som fanns i pensionsöverenskommelsen var en del av ett paket som skulle genomföras, och att politikerna som står bakom beslutet inte kan välja att enbart höja pensionsåldern.  

– Det här var bärande delar för att få fackföreningsrörelsen att acceptera justeringar av pensionsåldern. Det är en extremt viktig fråga för oss som parti att bevaka att alla står fast vid detta nu.

Annika Strandhäll tycker att det är viktigt att den fackliga kritiken kommer fram och att det är en allvarlig signal som politikerna bör ta på allvar.

När KA frågar om inte Annika Strandhäll själv kunnat se till att det blev fokus på frågor om arbetsmiljö och rehabilitering i partsrådet, säger hon att hon att hon inte var med på så många möten. Ganska snart efter att överenskommelsen var på plats startade valrörelsen och sedan blev det en övergångsregering. Däremot fanns politiker från pensionsgruppen med vid mötena. Annika Strandhäll lämnade posten som socialförsäkringsminister 2019.

 Håller du med om att det hänt för lite med de frågor som är viktiga för facken, som förbättrad arbetsmiljö och rehabilitering?

– Det blir svårt att göra det för vi är tidigt i processen. Men samtidigt, ska man få saker på plats och komma tillrätta med de ganska djupa problem med arbetsmiljön som finns så är det nog för parterna att jobba på och skicka signaler till de partier som tecknat överenskommelsen att man också bör leva upp till den.

Annika Strandhäll pekar på att vissa delar har lyfts upp av den nuvarande regeringen. Två utredningar har gjorts. Den ena har lämnat förslag om förbättringar i sjukförsäkringen och den andra har föreslagit att sjuka ska få bättre stöd att komma tillbaka till jobbet. Inga förändringar har dock genomförts. Strandhäll nämner också regeringens satsning på äldreomsorgen, där 4,5 miljard ska gå till förbättrad arbetsmiljö.