Johan Lindholm ser inget värde i att LAS-förhandlingarna återupptas.

– Inte för byggnadsarbetarnas del i varje fall. Det fanns inget på förhandlingsbordet som gynnar våra medlemmar. De behöver som alla andra mer trygghet, inte mindre.

Kommunals ordförande Tobias Baudin säger att han vill pröva om det går att i fortsatta förhandlingar med Svenskt Näringsliv få bort allmän visstid och hyvling.

Men Johan Lindholm tycker att det finns bättre sätt att lyckas med det på.

– Vi har hela tiden sagt att Byggnads vill vara solidariskt med de förbund som har problem med allmän visstid, hyvling och annat som påverkar anställningstryggheten. De frågorna borde vi i LO samordnat driva i avtalsrörelsen för att hitta lösningar i branschvisa kollektivavtal. Där kan vi ställa upp för varandra.

LO är splittrat i LAS-frågan.

Förändringar av las

Hemligt möte skapar splittring i LO

Nyheter

Förutom Byggnads reserverade sig Seko, Fastighets, Målarna, Pappers och Transport mot beslutet i LO-styrelsen att återuppta förhandlingarna.

Fortfarande gäller att LO:s representantskap måste godkänna ett eventuellt förhandlingsresultat om LAS. Med sex förbund som säger nej till att ens återuppta förhandlingarna skulle det bli ett stormigt representantskap, befarar Johan Lindholm.

– I dag är vi splittrade i LO. Framtiden får utvisa hur eniga vi är efter LAS-förhandlingarna, säger han.