Det var i april som huvudskyddsombudet Marita Nilsson Eriksson, som är också är ordförande för Kommunals sektion i Gällivare, lade ett skyddsstopp för allt nära arbete med två boende på Forsgläntans äldreboende. Vid den tidpunkten använde personalen egentillverkad utrustning, som inte var godkänd.

Marita Nilsson Eriksson krävde andningsskydd av FFP2-typ. Andningsskyddet menade hon behövdes framför allt hos en boende med en snarkmaskin som personalen hjälpte den boende med, där det då bildades så kallade aerosoler, alltså att smittan blir luftburen. Vid aerosolbildande moment ska andningsskydd användas.

Covid-19

Kommunal kräver andnings­­skydd

Nyheter

Men Arbetsmiljöverket gick på arbetsgivarens linje och hävde skyddsstoppet. Marita Nilsson Eriksson överklagade med hjälp av LO-TCO Rättsskydd Arbetsmiljöverkets beslut, och i fredags meddelade förvaltningsrätten att de ger henne delvis rätt.

Det var riktigt att kräva andningsskydd hos brukaren med snarkmaskin, eftersom det bildas aerosoler då, menar förvaltningsrätten. Däremot ansåg de inte att det fanns fog för att personalen skulle få heltäckande skyddskläder, vilket också var ett krav i skyddsstoppet. 

– Det känns jättebra. Det är en bekräftelse på att vi som skyddsombud gjorde rätt, Arbetsmiljöverket borde inte ha hävt skyddsstoppet, säger Marita Nilsson Eriksson.

Arbetsmiljöverket menade att de inte hade fått exempel på moment som innebar risk för aerosolsmitta. De menade också att skyddsutrustningen som användes var tillräcklig – trots att den inte var godkänd utan tillverkad i kommunen. Senare under våren gick Arbetsmiljöverket ut och sade att det inte var tillåtet att använda skyddsutrustning som inte var godkänd.

Marita Nilsson Eriksson ställer sig frågan om vad som hade hänt om Arbetsmiljöverket redan i april hade stoppat användning av egentillverkad utrustning.

– Hade man gått in och krävt godkänd utrustning redan då så kanske man hade räddat några från att bli sjuka.

Man prioriterade sjuksköterskornas säkerhet framför undersköterskornas, det var ju en ståndpunkt man hade på något vis. Jag vet att det fanns ett lager och man gav dem inte till oss.

Marita Nilsson Eriksson, huvudskyddsombud

Hon har hjälpt flera medlemmar att skriva arbetsskadeanmälningar, efter att de blivit sjuka i bekräftad eller misstänkt covid-19.

– Vid den tidpunkten testade man varken boende eller personal. Vi vet än i dag inte vilka av de här boende som hade covid-19. 

Hon hoppas att förvaltningsrättens dom kan innebära att fler skyddsombud i framtiden vågar överklaga Arbetsmiljöverkets beslut om att häva skyddsstopp.

I domen framgår också att det vid tidpunkten för skyddsstoppet fanns ett lager av andningsskydd i kommunen. Men arbetsgivaren hade fattat beslut om att de var reserverade för sjuksköterskorna.

– Man prioriterade sjuksköterskornas säkerhet framför undersköterskornas, det var ju en ståndpunkt man hade på något vis. Jag vet att det fanns ett lager och man gav dem inte till oss. Jag jobbar själv på Forsgläntan och det har varit upprört kring det. Det är klart att det inte är okej, säger hon.

Marita Nilsson Eriksson säger att arbetsgivarens argument var att smittskyddet sagt att covidsjuka skulle vårdas på sjukhus, och att det var sjuksköterskorna som skulle göra bedömningen om det kunde röra sig om covid eller något annat. Men undersköterskorna jobbar närmare brukarna än sjuksköterskorna och har delegering på sådant som snarkningsmaskiner och inhalationsmaskiner, som är aerosolbildande, enligt Marita Nilsson Eriksson. 

Efter att Arbetsmiljöverket hävt skyddsstoppet, fortsatte diskussionerna mellan arbetsgivaren och skyddsombuden. Det ledde till att arbetsgivaren gick dem till mötes. I maj slutade de använda den egentillverkade skyddsutrustningen och andningsskydd används nu vid aerosolbildande moment.

KA har sökt socialchefen i Gällivare kommun, men hon var inte tillgänglig.