De återupptagna förhandlingarna mellan LO, tjänstemännen i PTK och de privata arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv har pågått i en månad. Nu först, med mindre än en vecka kvar innan de måste vara färdiga, diskuterar de på allvar den svåraste frågan. Den handlar om nya regler för anställningar och uppsägningar.

I den ena vågskålen ligger fackens krav om att avskaffa allmän visstid, begränsa inhyrning och förbjuda hyvling, där arbetsgivaren med hot om uppsägning tvingar anställda att gå med på sänkt arbetstid och lägre lön.

I den andra vågskålen ligger arbetsgivarnas krav om fler undantag från turordningsreglerna, sist in-först ut, vid arbetsbrist och om det ska bli lättare och billigare att säga upp anställda av personliga skäl.

Det finns inte heller någon överenskommelse i de pågående förhandlingarna kring fackens krav om förbättrad kompetensutveckling och omställning med stöd för att få nya jobb vid uppsägning. Facken vill att hjälp vid omställning även ska omfatta visstidsanställda och sjuka som inte klarar av att arbeta kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Inte heller frågan om en nytt system för a-kassan, där fack och arbetsgivare enligt ett förslag ska ta över ansvaret från staten, är klar.

Allt är uppe på förhandlingsbordet. Inget är ännu inte klart om något. Kompetensutveckling, omställningsstöd och en ny a-kassa kommer sannolikt att behöva utredas vidare.

Sedan krävs förhandlingar med staten om vad de kan tänkas bidra med i dessa frågor.

LO:s representantskap beslöt i mitten av augusti om en omstart i vad som kallas LAS-förhandlingarna. Och att ett förslag om en färdig överenskommelse måste godkännas av representantskapet.

LO-företrädare som Kommunalarbetaren har talat med säger att frågor om anställningsregler, omställning och a-kassa är en helhet. De hänger ihop därför att kompromisser och eftergifter i en av dessa frågor kan kompenseras med fördelar i någon av de andra frågorna.

Det finns ännu plan B om förhandlingarna inte blir klara i tid. Fokus ligger på att komma så långt som möjligt i de förhandlingar som pågår.

Tidsgränsen den sista september kanske i slutändan inte är helig. Den har satts för att den 1 oktober börjar avtalsförhandlingarna om nya löner. Och att januariöverenskommelsen mellan regeringen, C och L säger att det blir lagstiftning om nya LAS-regler under 2021 om parterna dessförinnan inte är överens.

Ska det bli en sådan lagstiftning nästa år hinner inte regering och riksdag vänta på att avtalsrörelsen blir klar och att LAS-förhandlingarna då kan fortsätta.

De förhandlingar som nu pågår är inne i ett kritiskt läge, enligt personer Kommunalarbetaren talat med. Förhandlingsklimatet beskrivs fortfarande som ”konstruktivt”. Men det är nu i helgen som det måste börja lossna när det gäller anställningstryggheten.

Till en början träffades parterna varje tisdag och torsdag hos Svenskt Näringsliv. Men nu har tempot skruvats upp och de ses varje dag.

Hela LO:s avtalsråd är förhandlingsdelegation, där finns representanter från alla LO-förbund. De har fått en egen våning hos Svenskt Näringsliv medan förhandlingarna pågår. De papper som delas under förhandlingarna får inte lämna lokalerna för att undvika att något läcker ut innan allt är klart.

Det som händer nu i helgen blir inte bara en prövningens tid mellan fack och arbetsgivare. På den fackliga sidan finns också spänningar internt. PTK är inte glada åt att LO:s representantskap har beslutat att frågan om saklig grund vid uppsägningar inte är en förhandlingsfråga. Det försvårar enligt PTK möjligheten att nå en uppgörelse med arbetsgivarna.

Inom LO finns också spänningar om hur stora eftergifter som de kan tänkas göra i förhandlingarna.

I slutet av förra året hoppade Kommunal, Byggnads, Seko, Målarna och Fastighets av de LAS-förhandlingar som då pågick. Pappers valde från början att inte vara med.

Orsaken till avhoppen var att förbunden var missnöjda med att det pågick förhandlingar de inte hade insyn i och att begreppet saklig grund vid uppsägningar av personliga skäl diskuterades. Saklig grund är vad som krävs för att en arbetsgivare ska kunna säga upp någon de tycker är obekväm eller missköter sig.

Under våren och sommaren lyckades LO enas om en omstart i förhandlingarna. 

Frågan är var smärtgränsen nu går i de olika LO-förbunden. Hur stora eftergifter kan de vara beredda att göra när det gäller anställningsskyddet?

Tobias Baudin har tidigare sagt att han inte blev vald till ordförande i Kommunal för att försämra medlemmarnas anställningstrygghet. Och att saklig grund inte är förhandlingsbart. Men han kan tänka sig att diskutera fler undantag från turordningsreglerna i utbyte mot att allmän visstidsanställning avskaffas.

Ingen lär vilja lämna förhandlingsbordet i förtid. En företrädare Kommunalarbetaren talat med, tror det blir som det brukar bli vid stora och avgörande förhandlingar, att de inget blir klart förrän sent på kvällen den sista september eller under natten då vi har nått fram till den 1 oktober i vår tideräkning.