Kommunal, Seko, Fastighets, Byggnads, Elektrikerna och Målarna är med dagens beslut i representantskapet åter med i LO:s förhandlingar om trygghet och omställning, som också har kommit att handla om ändringar av LAS.

Men det finns en gräns, en röd linje, som Kommunal aldrig kan gå med på överträds. Det gäller förändring av begreppet saklig grund vid uppsägningar av personliga skäl, som skulle göra det lättare att säga upp anställda. Däremot håller Kommunal med LO:s representantskap om att det är möjligt att försöka hitta en kompromiss om turordningsreglerna.

– Men frågan är vad vi i så fall kan få istället. Kommunal vill få bort allmänna visstidsanställningar. Våra medlemmar behöver tryggare anställningar. Och coronapandemin har visat hur viktigt detta är, säger Tobias Baudin.

Tobias Baudin.
Tobias Baudin.

LO:s ordförande Susanna Gideonsson är nöjd med att oenigheten, i alla fall tills vidare, är över om de fortsatta förhandlingarna.

– Jag ser det som en styrka att vi går in i förhandlingarna mer eniga än tidigare, även om Pappers fortfarande väljer att stå utanför, säger hon.

Susanna Gideonsson är inte särskilt oroad över att representantskapet nu gett förhandlarna stramare direktiv som säger att de inte får diskutera förändringar av begreppet saklig grund vid uppsägningar av personliga skäl.

Susanna Gideonsson.
Susanna Gideonsson.

– Jag är säker på att arbetsgivarna också har gränser för vad de kan tänka sig att förhandla om. Men vi brukar kunna komma överens ändå.

Tiden är knapp för att hinna träffa ett avtal senast den sista september. Parterna har bestämt att träffas varje tisdag och torsdag fram till dess.

– Jag tror inte att vi är klara i alla detaljer då, men vi måste vara överens i de stora huvuddragen. Nu ska vi göra ett seriöst försök att bli överens med arbetsgivarna, säger Susanna Gideonsson.

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, stänger inte någon dörr med anledning av dagens beslut vid LO:s representantskap.

Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv.

I en skriftlig kommentar säger han att det är positivt att LO-förbunden vill delta i förhandlingarna.

”Det är bättre att vi parter enas om vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden än att politikerna bestämmer det. Att parterna har olika prioriteringar är helt naturligt. Jag har gott hopp om att vi ska kunna komma överens om avtal som förbättrar för både företag och medarbetare, fortsätter Mattias Dahl i sin kommentar.