– Vid större kriser så har det varit så att man lämnar krisen med en högre arbetslöshet än när man gick in i den, säger LO-ekonomen Håkan Hellstrand.

LO-ekonomerna publicerade i dag vad man kallade en extrainsatt konjunkturprognos där man bland annat spår ökad konsumtion hos hushållen redan under hösten som kommer spilla över på nästa år. Men trots att arbetslösheten legat still under sommarmånaderna är oron stor hos LO-ekonomerna att arbetslösheten tar fart uppåt under hösten och etableras på en hög nivå.

–Det är en stor risk att de som redan i ingången av krisen var långtidsarbetslösa hamnar ännu längre bak i kön när arbetsmarknaden vänder uppåt. Och många ny riskerar långtidsarbetslöshet när många söker jobb, säger Håkan Hellstrand.