I dag kom beskedet att sjukhusledningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge drar tillbaka varslet som skulle göra att över 100 underskötersketjänster skulle försvinna. Positivt förstås för facket och de anställda, men Catharina Häggbom ser ändå stora problem:

– Det handlar ändå om 170 undersköterskor som går med det som kallas naturlig avgång. De återbesätts inte och det innebär att arbetsbelastningen ökar.

De 170 har slutat frivilligt, men i och med att deras arbetsuppgifter fördelas på dem som är kvar blir det helt enkelt mer att göra.

– Vi tycker att det är positivt att arbetsgivaren inte behöver säga upp någon. Att varslet hävs är något vi har jobbat för hela tiden. Men vi kan samtidigt se att övertidsuttaget är konstant och då har vi ändå inte räknat in den här coronavåren.

Det handlar om att många på sjukhuset arbetar både övertid och mertid.

Fotnot: Bilden på Karolinska i Huddinge är licensierad under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons.