För att klara av operationsköerna som växt under våren då covidvården varit i fokus har Karolinska hyrt in operationsteam med anestesisjuksköterska, operationssjuksköterska och specialistundersköterska. I september startar samtidigt förhandlingarna om eventuella uppsägningar.

– Om varslet leder till att människor sägs upp samtidigt som man hyrt in undersköterskor känns det för mig som att man bryter mot lagen om anställningsskydd, säger Catharina Häggbom.

Kommunal är kritiskt till de teoretiska modeller som ligger till grund för varslet.

– Även om viss vård flyttat ut från Karolinska så är vårdtyngden större än tidigare eftersom det är den högspecialiserade vården som är kvar och det är de allra sjukaste patienterna som vårdas där, säger Catharina Häggbom.

Andra faktorer har också betydelse för bemanningen. Tidigare var fyra personerssalar vanliga. Men de ersätts med enkelrum både på NKS, Nya Karolinska Solna, och ombyggda delar av Huddinge sjukhus.

– Det är bra för patienten, men det kräver högre bemanning, säger Catharina Häggbom.